Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Konflikt levicové a pravicové ekonomie

Konflikt levicové a pravicové ekonomie


Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem krátké práce je konflikt levicové a pravicové ekonomie. Autor se zamýšlí nad počátky vzniku tohoto problému, hledá jeho příčiny a velmi stručně se zmiňuje o důsledcích. V závěrečné části se pak snaží nalézt řešení daného konfliktu.

Obsah

1.
Vznik problému a jeho důsledky
2.
Příčiny
3.
Důsledky
4.
A to nejtěžší na závěr

Úryvek

"1. Vznik problému a jeho důsledky
Oddalování se levicové a pravicové ekonomie do svých nefunkčních extrémů je problémem relativně novým – souvisí s nástupem tzv. profesionálních politiků (nesplést se starými britskými politickými rody, ve kterých jsou děti vychovávány k této činnosti po celý život), resp. profesionálních ekonomů, kteří bez potřebné ekonomické praxe nebo zkušeností s řízením velkých firem, resp. bez dlouhotrvající zkušenosti s podnikáním, to vše korunované úspěchy na tomto poli. Neznalost ekonomické reality a neznalost v hledání funkčních konsenzů pak ústí do čistě ideových střetů, bez návaznosti na praxi, které ve svém důsledku způsobují nejen paralyzování politiky, ekonomiky a občanského života, ale také čistě prospěchářského, nic nečinícího klientelismu či „hlídání pozic“.
Oproštěno o jakékoliv vysokoškolské tituly, fádní a v dlouhodobém měřítku nehodnotné ceny a ocenění, si tento problém můžeme představit jako profesionálního politika nebo ekonoma jako majitele stavební firmy, který nikdy do ruky nevzal lopatu, nikdy nepostavil lešení, nezaryl rýč do země, a následně chce přijít s novou myšlenkou, resp. změnou v zažitém fungování této firmy – narazí následně na vlastní neznalost problematiky – vydává neefektivní rozhodnutí, která podřízení ve většině případů ani nerespektují, resp. takový nově nabyvší majitel této firmy (rozuměj stát) vytváří ono flákající se vakuum vytvořené špatnými rozhodnutími, kdy zaměstnanci této firmy, kteří vzhledem k novým a stále nesmyslnějším rozhodnutím přestávají vidět jakýkoliv smysl své činnosti, začínají – někteří zištně, jiní „z donucení“ parazitovat na tomto nefunkční organismu/firmě.
Tento posun od funkční a smysluplné ekonomie/ekonomiky/politiky/státu lze datovat od druhé poloviny padesátých let, kdy pravicová ekonomie začala reagovat na absolutně nesmyslnou ekonomickou politiku východního bloku stejně nesmyslnou politikou jejího opaku – svět se pak bipolarizoval a s odstupem času se tyto dva myšlenkové proudy – zastoupené i v těchto dvou blocích – začaly oddalovat od funkčního, v každé zemi odlišně širokého, středu.

2. Příčiny
Příčiny vzniku tohoto problému nemůžeme hledat nikde jinde než sami u sebe, respektive u každého z nás. Je to odklon od tradičních norem civilizace, ve které žijeme, a kterou spoluvytváříme po několik tisíc let. Nejedná se pouze o odklon od těchto norem, ale ve většině případů o jejich negování, kdy do popředí resp. jako vzor kladných lidských vlastností se dostávají/stávají se vlastnosti člověku opačné. Tato problematika je myslím dostatečně zmapována moderní sociologií a psychologií. Pokud bychom nebyli hloupí a nevšimli si toho, které věci nás zušlechťují, a které věci nám škodí, jak fyzicky tak psychicky, neřešili bychom problém žádný, tzn., kdybychom se byli schopni poučit z života jiných, resp. života svého, nebylo by tolik problémů popisovaných výše zmíněnými dvěma vědními obory.

3. Důsledky
Důsledky lze bohužel pozorovat na většině rozvinutých ekonomik moderního světa nebo na problémech světa třetího, který se do tohoto bezproblémového, bezstarostného, nic nečinícího a úžasného života sociálních selhání a psychických problémů nadšeně řítí. Pokud s tímto problémem lidstvo systematicky nebude nic dělat, tak důsledky pro život každého z nás budou fatální. Na chvilku jsem se zamyslel, jestli těmito několika řádky neodbíhám od tématu; neodbíhám, pouze se tento problém snažím zobecnit; Tzn., že tento problém se netýká pouze ekonomie, ale zahrnuje veškeré problémy v jakémkoliv odvětví lidské činnosti. S pousmáním uvádím nenávistný svět dieselových a benzínových motorů, kdy vrcholní představitelé těchto dvou motorových (ropných … :-)) frakcí, štěpí kdysi jeden svět milující automobily."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e1559c3062e7.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Konflikt_levicove_pravicove_ekonomie.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse