Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Konflikt v Dárfúru - Zdroje konfliktů na Blízkém Východě

Konflikt v Dárfúru - Zdroje konfliktů na Blízkém Východě


Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta, Ostrava 3

Charakteristika: Tato práce pojednává o zdrojích konfliktů na Blízkém Východě, konkrétně kofliktem v Dárfúru, který naplno eskaloval v roce 2003 a dodnes zůstává neukončený. V úvodních kapitolách se práce věnuje popisu stavu věci, geografii a definicím, které jsou v práci dále používány.
Jsou uvedeny jednotlivé příčiny konfliktu a rozděleny dle své povahy a charakteristiky do specifických částí. V práci je popsán průběh konfliktu i jeho další predikce. Vzhledem také k povaze konfliktu a jeho dostupných informacích má proto tato práce za cíl dát ucelený a stručný přehled konfliktu v Dárfúru a seznámit její čtenáře se základními atributy dění v tomto nestabilním regionu v širokých souvislostech.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vymezení pojmů
2.1.
Konflikt
2.2.
Humanitární krize
2.3.
Autoritářský režim
3.
Charakteristika území
3.1.
Súdán
3.2.
Dárfúr
3.2.1.
Obyvatelstvo
3.2.2
Historie
4.
Konflikt v Dárfúru
4.1.
Příčiny konfliktu
4.1.1.
Enviromentální faktory
4.1.2.
Etnické faktory a charakter obyvatelstva
4.1.3.
Periferní postavení regionu
4.1.4
Politické faktory
4.1.5
Vnější faktory
4.2.
Aktéři konfliktu
4.2.1.
Súdánské osvozenecké hnutí/armáda (SLM/A)
4.2.2.
Hnutí za spravedlnost a rovnost (JEM)
4.2.3.
Provládní milice Džandžavíd
4.2.4.
Vnější aktéři
4.3.
Průběh konfliktu
4.3.1.
Počátky konfliktu
4.3.2.
První mírová jednání
4.3.3.
Mrtvý bod konfliktu
4.4.
Aktuální situace a predikce vývoje
5.
Závěr
6.
Zdroje

Úryvek

"Dnes je možné se setkat s řadou definic, které popisují různé druhy konfliktů a dělí je do jednotlivých kategorií. Často jsou redukovány popisem konfliktu ozbrojeného. Nejčastěji je možné se setkat s definicemi, které udávají vzdělávací instituce, jejichž předmětem zkoumání jsou právě konflikty. V případě Dárfúru je možné koflikt definovat jako zbrojený. Tedy jako situaci dvou nebo více skupin lidí, které vedou vzájemný boj s určitými cíly. Tyto skupiny jednají jménem hodnot, které sou vzájemně nesmiřitelné a cílem jejich aktérů je poškození, či eliminace druhé strany. [1]
Humanitární krize
Humanitární katastrofa je ad hoc, nenadálá krize, která zasáhne geograficky vymezenou oblast (obydlenou aglomeraci, část země, evt. části několika zemí) a zanechá po sobě oběti na životech, zraněné, nezvěstné či jinak trpící lidi i značné materiální škody. [2] V případě Dárfúru tedy jednoznačně můžeme hovořit o humanitární krizi, a to dokonce dalekosáhlých rozměrů."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5548bc4c59584.zip (525 kB)
Nezabalený formát:
Seminarni_prace___Zdroje_konfliktu.pdf (541 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse