Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Konflikty na pracovišti a mobbing

Konflikty na pracovišti a mobbing

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se věnuje tématu konfliktů na pracovišti, jejich druhům i možnostem řešení a rozebírá dva patologické typy pracovních konfliktů, především mobbing, ale také bossing. Po úvodu, z nějž vyznívá snaha o praktický přesah práce, přibližuje autorka pojem konfliktu, popisuje jeho druhy a způsoby prevence na pracovišti. Nezapomíná na konkrétní příklady konfliktů, nastiňuje strategie jejich řešení a představuje vlastní zkušenosti s řízením konfliktu. Další oddíl patří otázce mobbingu, jeho vymezení, projevům, příčinám, metodám či fázím. Ve zkrácené formě si autorka poté všímá bossingu a v závěru ukazuje, jak se sama snaží jako manažerka regulovat konflikt na pracovišti.

Obsah

1.
Úvod
2.
Obecně ke konfliktům
2.1.
Charakteristika konfliktu
2.2.
Druhy konfliktů
2.3.
Prevence konfliktů
2.4.
Příklady konkrétních konfliktů
2.5.
Řešení konfliktů
2.6.
Můj konkrétní závěr
3.
Mobbing
3.1.
Příčiny mobbingu
3.2.
Typická oběť mobbingu
3.3.
Spouštěče mobbingu
3.4.
Metody mobbingu
3.5.
Fáze mobbingového procesu
3.6.
Důsledky mobbingu
3.7.
Obrana proti mobbingu
4.
Bossing
5.
Závěr

Úryvek

"2.2 Druhy konfliktů
Z hlediska účelnosti dělíme konflikty na:
 mobilizující (zdravé) – mají na tým pozitivní vliv, jejích výsledkem jsou nové pracovní postupy a nápady. Jednotliví členové týmu mohou mít různé názory na řešení různých situací, úlohou manažera pak je, aby jednání měla věcnou úroveň a probíhala v klidu. Mobilizující konflikty bývají krátkodobé, žádná ze stran by neměla mít pocit porážky a všechny názory by měla být brány v potaz.
 destruktivní (nezdravé) – jsou naopak zcela negativní, kazí atmosféru na pracovišti a nevedou k vyřešení problému. Komunikace v případě destruktivních konfliktů je zcela bez pravidel, vedena často emotivně a v osobní rovině. Destruktivní konflikty často vyvolávají neurotičtí, labilní nebo agresivní jedinci, úkolem manažera je takový konflikt vyřešit či ukončit co nejdříve.
Dále je možné konflikty dělit, z hlediska jejich řešení, na:
 vnitřní – odehrávající se v nitru člověka, může jít o střety dvou hodnot pozitivních (apetence), dvou záporných (averze) nebo dvou protichůdných (ambivalence)
 vnější – konflikty mezi osobami nebo mezi skupinami osob
Vnitřní a vnější konflikty se mohou prolínat, případně jeden může přejít v druhý, proto i když se moje práce týká konfliktů na pracovišti, nelze opomenout ani existenci konfliktů uvnitř pracovníka. Už proto, že vyrovnané osobnosti (řešící vnitřní konflikty minimálně) prožívají i méně střetů s okolím, dále fakt, že k interpersonálním konfliktům inklinují spíše extroverti.
Z psychologického hlediska je možné konflikty rozdělit na:
 konflikty představ – např. představy o tom, jak jednat s konkrétním typem klienta
 konflikty názorů – např. zda byla s klientem vytvořena správná dohoda na úhradu
 konflikty postojů – např. klientovi, který už jednou nedodržel dohodu na úhradu, nebudu pomáhat snížením splátky (promítání vlastních zkušeností)
 konflikty zájmů – např. oba chtějí totéž, ale může to mít jen jeden

2.3 Prevence konfliktů
Na pracovišti je prevence konfliktů úlohou manažera. Je potřeba si uvědomit, že ale není možné se vyvarovat konfliktů všech a ani by to nebylo žádoucí – nejen proto, že mobilizující konflikty jsou přínosem („pročišťují vzduch“), ale i proto, že konflikty je potřeba řešit a schopnost je řešit je důležitá jak pro manažera, tak i pro pracovníky v týmu.
„Když se dítě učí chodit, dost často padá. Po každém pádu zase vstane, neposuzuje samo sebe, zkouší chodit znovu a znovu. Pro malé dítě je pád stejně samozřejmý, jako učit se chodit. Až jako dospělí máme tendenci posuzovat a hodnotit své nezdary, vnímat je jako součást svého sebevědomí. Život není jen prohrávání nebo vyhrávání, je to příležitost, že se můžeme z každé zkušenosti učit. Takto bychom měli vnímat i vznikající konfliktní situace.“
V mých (výše popsaných) podmínkách považuji za svoje základní manažerské úkoly:
 vytvoření týmu s ohledem nejen na pracovní schopnosti jednotlivců, ale i jejich charakterové a psychologické vlastnosti – členové týmu sice mají své individuální cíle, jim je však vždy nadřazen cíl týmový, proto je prioritou schopnost všech spolupracovat a jít za společným cílem; přesto, v týmu jsou pracovníci s různým chováním, inteligencí, temperamentem a tyto rozdíly vyniknou především pod tlakem
 nastavení pravidel uvnitř týmu – tolerance a respekt vůči názorům kolegů, ochota naslouchat a vytvoření pocitu sounáležitosti s týmem, společnými cíli a celou firmou, dodržování pracovních postupů
 věcné řešení konfliktů v týmu – a to všech, konflikty řešit a ne přehlížet, strategie vítěz-vítěz
 vytvoření atmosféry, kdy každý názor má svoji hodnotu, žádný člen týmu by se neměl bát jej říci nahlas, podpora kreativity a zavádění novinek
 důsledná eliminace patologických jevů – náznaků šikany, netýmového chování a nezdravého soupeření v týmu
 a v neposlední řadě jít podřízeným příkladem – dodržovat stejná pravidla, spolupracovat, podporovat týmovost"

Poznámka

Citace jsou v textu zvýrazněny kurzívou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23028
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse