Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Kongresový cestovní ruch; venkovská turistika

Kongresový cestovní ruch; venkovská turistika


Kategorie: Hotelnictví a turismus

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43, Praha 10

Charakteristika: Maturitní otázka z hotelnictví na téma kongresový cestovní ruch, venkovská turistika. Jednoduché téma, které není třeba dále rozvádět. Tato práce obsahuje vše podstatné, co je k němu třeba znát.

Obsah

1.
Kongresový cestovní ruch
2.
Venkovská turistika

Úryvek

"Význam
• Ekonomický - přináší devizové prostředky
- nabízí prac. příležitosti
- kongrs. účastník utratí 2x až 3x více než běžný účastník
- nejméně podléhá ekonomickým výkyvům
- potlačuje sezónnost a tím umožňuje větší využití zejména ubytovacích a stravovacích zařízení.
• Společenský - uspořádání mezinárodní kongresové akce
- Zvyšuje společenskou prestiž státu

Kongresové akce
1. Kongres - Akce mimořádného významu s mezinárodní účastí na které se vyměňují poznatky a zkušenosti zejména z oblasti vědy, politiky a ekonomiky.
- Účastníci jednají po celou dobu v plénu (dohromady)
Znaky: minimální počet účastníků je 300 osob
z minimálně 5 států
minimálně 40% zahraničních účastníků
minimální doba trvání jsou 3 dny
2. Konference – Akce, která se pravidelně opakuje, může být se zahraniční účastí. Účastníci jednají v plénu pouze na úvod a závěr, jinak jsou rozdělení do sekcí (skupin)
- Na závěr se vypracovává protokol či usnesení!
= Pro kongres a konferenci je společná tvorba doprovodného programu – prohlídka města s průvodcem, divadelní představení, výlety atd.

3. Sympozium - počet účastníků nepřesahuje 300 osob, divadelní, sochařská

4. Kolokvium – odborné setkání, zpravidla v akademickém prostředí, účastníci téma předem vědí a musí se na něj připravit

5. Výstavy a veletrhy – tyto akce představují určité výrobky nebo služby, pořádají se opakovaně na stejném místě a ve stejnou dobu. Výstava je menší X Veletrh je větší. Ve výstavě jde pouze o prezentaci produktů za to veletrh má komerční význam, protože zde probíhají obchodní jednání a uzavírání obch. smluv.
6. Seminář – odborné setkání zaměřené na řešení pracovních problémů a seznámení se s novinkami v určitém oboru

Místa konání KCER
1. Kongresová centra – specializovaná zařízení, prvotně určená pro pořádání kongr. akcí s příslušným technickým vybavením
2. Konferenční centra – specializovaná zařízení pro kongr. akce, ale také pro konference
3. Hotely – nabízí jednací prostory a zároveň i ubytování a stravování
4. Vysoké školy a univerzity – nabízí vhodné prostory k jednání, ale ne ubytování a stravu
5. Specifická místa jednání – výstaviště, historické a kulturní prostory"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5427dd2a30ee2.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Kongresovy_cer_venkovska_turistika.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse