Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Konspekt k DOUMA, Pyt. Poverty, relative deprivation and political exclusion as drivers of violent conflict in Sub Saharan Africa

Konspekt k DOUMA, Pyt. Poverty, relative deprivation and political exclusion as drivers of violent conflict in Sub Saharan Africa


Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta, Ostrava 3

Charakteristika: Práce obsahuje konspekt, který shrnuje základní teze a obsah četby z DOUMA, Pyt. Poverty, relative deprivation and political exclusion as drivers of violent conflict in Sub Saharan Africa. Journal on Science and World Affairs. 2006.

Obsah

1.
Úvod
2.
Obsah díla
3.
Závěr

Úryvek

"Práce se svým obsahem věnuje otázce příčin kofliktů v regionu Subsaharské Afriky. Jedná se o metodický stať s řadou výchozích hypotéz, které jsou dokládány na iluistrativních příkladech dvou afrických státech – Nigeru a Senegalu.

Úvodní kapitola se věnuje se obenému popisu stavu africké subsaharské společnosti, která nese charakteristiky politické nestability, sociálního napětí a společenské deprivace ve vztahu k ozbrojeným konfliktům a násilí, kterým je zmítána velká část afrických zemí. Autor se snaží podat vysvětlení v nedostatku respektu a vzájemné komunikaci mezi jednotlivými místními entitami, které nazývá jako chybějící „společenská smlouva,“ na základě které se ve standartní občanské společnosti tvoří politický život.
V následujících kapitolách jsou popisovány jednotlivé důvody, které autor pokládá za stěžejní příčiny špatného stavu africké společnosti, ekonomiky i rozvoje. Mezi takové patří především chudoba. Ta je výsledkem nerovnoměrné distribuce zdrojů, která se však záměrem afrických politiků. Pramení právě z výše zmíněných důvodů, jimiž je špatná komunikace a boj o moc mezi lídry jednotlivých skupin na bázích etnických, náboženských, jazykových a sociálních. Je uvedena komparace mezi zemědělským a urbanizovným charakterem života a existencí nerostných a vzácných surovin, které jsou komplementární součástí příčin a zdrojů konfliktů."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x554a311db6b79.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Konspekt_4.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse