Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Konspekt k REID, Richard J. Dějiny moderní Afriky od roku 1800 po současnost.

Konspekt k REID, Richard J. Dějiny moderní Afriky od roku 1800 po současnost.


Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta, Ostrava 3

Charakteristika: Práce obsahuje konspekt, který shrnuje základní teze a obsah četby z REID, Richard J. Dějiny moderní Afriky od roku 1800 po současnost. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 261 - 309. ISBN 9788024730790.

Obsah

1.
Úvod
2.
Obsah díla
3.
Závěr

Úryvek

"Práce se svým obsahem věnuje problematice postkoloniálního období v Africe. Jedná se o důkladnou analýzu základních dějinných faktů, příčinných souvislostí a z toho vyvozujících závěrů, doplňěné vždy o relevantní data i modely.
Autor se v úvodním části textu komplexně zamýšlí nad současnou situací stavu Afriky, a to hned z několika hledisek, které ilustrují politickou, sociální i ekonomickou úroveň a soběstačnost afrických národů. Jeho komparace historických přístupů koloniálních mocností a předkoloniálních paradigmat versus rozvoj a postavení nebo úloha samotných kolonií je pak výsledkem globálního pohledu na současný společenský stav afričanů. Autor se také dotýká otázky interpretace dějin a jejich vnímání západním světem, kde upozorňuje na značné rozdíly jednotlivých regionálních kofliktů, řešení a jejich následné historické postavení ve světové politice.
V následujících kapitolách se věnuje pozornost jednotlivým atributům budování nezávilosti afrických států, jak z poheldu politického, tak ekonomického. Autor uvádí konkrétní příklady zemí a jejich směr k budování státu."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x554a30c9bdad4.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Konspekt_3.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse