Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Konspekt k SØRLI, Mirjam E., Nils Petter GLEDITSCH a Håvard STRAND. Why Is There so Much Conflict in the Middle East?

Konspekt k SØRLI, Mirjam E., Nils Petter GLEDITSCH a Håvard STRAND. Why Is There so Much Conflict in the Middle East?


Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta, Ostrava 3

Charakteristika: Práce obsahuje konspekt, který shrnuje základní teze a obsah četby z SØRLI, Mirjam E., Nils Petter GLEDITSCH a Håvard STRAND. Why Is There so Much Conflict in the Middle East? The Journal ofConflict Resolution.

Obsah

1.
Úvod
2.
Obsah díla
3.
Závěr

Úryvek

"Práce se svým obsahem věnuje otázce příčin kofliktů v regionu Blízkého východu. Jedná se o velmi dobře podloženou práci s řadou empirických dat a k nim navazujících analýz.

V úvodní části práce se autor věnuje obecné teorii vzniku konfliktů a otázce, zda je region Blízkého východu náchylnější ke konfliktům, které se přelévají až ve válečný střet. Jsou zde uvedeny typické faktory, které v obecném slova smyslu můžeme chápat jako příčinu konfliktu, tj. chudoba, malá míra demokracie a ekonomický status obyvatel.
Nastiňuje se zde také otázka nejfrekventovanějšího výskytu konfliktů, jejich charakteru a empirická srovnání v časových osách. Autor sám deklaruje, že region Blízkého východu mezi takové nepatří, zároveň však klade důraz na existenci válečného střetu Íránu a další dlouhotrvající konflikty. Taktéž je zmíněno, že drtivá většina konfliktů je charakteru občanského a nikoli mezistátního."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x554a30712d3bb.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Konspekt_2.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse