Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Konstituční monarchie ve Francii

Konstituční monarchie ve Francii


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z hodin probírají tu část Francouzské revoluce, kdy byla zřízena konstituční monarchie, a krátce se dostávají také k vyhlášení republiky.

Obsah

1.
Vyhlášení konstituční monarchie
2.
Zřízení revoluční komuny a republiky

Úryvek

" KONSTITUČNÍ MONARCHIE VE FRANCII

- Francie se stala konstituční monarchií (byla tam oddělena moc zákonodárná, soudní, výkonná)
- Zákony tvořili poslanci, král je mohl pouze odročit
- Decentralizace země a rozdělení do 83 krajů
- Do čela krajů, měst a obcí si občané volili své zástupce
- Systém volby se ujal i v soudnictví a v armádě
- Mimo sněmovnu se tvořili Politické kluby, kde se scházeli poslanci s veřejností
- Stále většího významu nabýval klub Přátel konstituce (scházeli se v bývalém klášteře sv. Jakuba => Jakobíni)
- Jakobínským mluvčím se stal Maximilien de Robespierre
- Po rozpadu feudálního systému odvodu daní se stát ocitl na mizině
- V této finanční krizi se poslanci rozhodli vyvlastnit církev
- Roztržka s papežem a neochota kněží složit státu přísahu vedla k protirevolučním náladám a povstáním na venkově i k silné vlně emigrace, tedy odchodu šlechty a duchovních do ciziny
- Velkou nespokojenost v řadách drobného řemeslnictva vyvolala nová liberální obchodní politika => nárůst cen základních potravin => mezi lidmi rostlo napětí => stávky
- Král tajně udržoval spojení se zahraničím
- V červnu 1791 se pokusil o útěk ze země
- Byl zadržen a vrácen do Paříže
- Byl ponechán na trůně, ale ve skutečnosti se stal zajatcem Paříže
- Ve Francii se likvidovali všechny symboly minulé doby
- Zavádělo se oslovení občan
- Duben 1792- válka mezi revoluční Francií a evropskými knížaty
- 10. 8. 1792- přívrženci republiky svrhli městskou správu a místo ní zřídili revoluční komunu
- Král byl zajat a uvězněn
- Zákonodárné shromáždění vyhlásilo nové volby do tzv. Národního konventu (NK) na základě všeobecného volebního práva pro muže
- Nový NK zrušil na svém prvním sezení 21. 9. 1792 království a o den později zřídil republiku
- Zároveň se francouzské revoluční armádě podařilo zastavit postup Pruska, Rakouska a emigrantů do vnitrozemí
- Dobrovolníci z města Marseilles přispěchali na pomoc do Paříže (proto je hymnou Francie Marseillaisa)"

Poznámka

Časové údaje jsou barevně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509cac7ae36b5.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Konstitucni_monarchie_ve_Francii.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse