Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Konstrukce a analýza histogramu

Konstrukce a analýza histogramu


Kategorie: Matematika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje histograma a popisuje krok za krokem postup k jeho sestavení. V závěru se věnuje tomu, jaký způsobem histogram analyzovat a čeho si všímat.

Obsah

1.
Postup:
1.
Určení rozpětí naměřených hodnot
2.
Stanovení počtu intervalů (tříd) a šířky intervalů (h)
3.
Stanovení hranic intervalů
4.
Určení středů intervalů (tzv. třídních znaků zi)
5.
Sestavení tabulky četností,
6.
Sestrojení histogramu
7.
Výpočet střední hodnoty a variability znaku jakosti
8.
Analýza histogramu
9.
Co analyzujeme

Úryvek

"tak, aby histogram byl 0,5 – 2x vyšší než širší.
7. Výpočet střední hodnoty a variability znaku jakosti
Zpravidla pracujeme s aritmetickým průměrem ( ) a výběrovou směrodatnou odchylkou (s).
8. Analýza histogramu
Analyzujeme:
- tvar histogramu (tvar odchylující se od tvaru normálního rozdělení signalizuje působení vymezitelných příčin variability a tedy statistickou nestabilitu příslušného procesu, zkoumání tvaru histogramu umožní vyslovit hypotézy o druhu vymezitelných příčin),
- vztah histogramu ke specifikacím (tolerančním mezím). Všímáme si šíře kolísání znaku jakosti. Získáme tak orientační informaci o způsobilosti procesu, z něhož data pocházejí, vyhovět požadavkům specifikací.

Avšak pozor: pokud z analýzy tvaru histogramu vyplývá, že proces není statisticky stabilní (tj. kromě náhodných příčin variability na něj působí i příčiny vymezitelné), nemá smysl hodnotit způsobilost procesu vyhovět požadavkům!"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x454786fac2308.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Histogram.doc (24 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse