Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Konstrukční mechanika

Konstrukční mechanika

Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá konstrukční mechanikou. Nejprve popisuje různé konstrukce, pravidla tvorby výkresů nebo stavební zákon a další zákony. Dále se zaměřuje na zemní práce a základové a stavební konstrukce.

Obsah

1.
Konstrukce spojující různé výškové úrovně
2.
Pravidla tvorby výkresů ve stavebnictví
3.
Stavební zákon a zákony související
4.
Zemní práce a základové konstrukce
5.
Stavební konstrukce

Úryvek

"Stavební úřad uloží pokutu od 500 000 Kč do 1 miliónu Kč právnické osobě a fyzické osobě podnikající podle zvláštních předpisů, která
a) provádí stavbu bez stavebního povolení nebo v rozporu s ním,
b) neudržuje stavbu do té míry, že tím jsou ohroženy životy nebo zdraví osob,
c) užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí nebo v rozporu s ním anebo umožní jiné osobě užívat stavbu bez kolaudačního rozhodnutí nebo v rozporu s ním,
d) bez vážného důvodu neprovedla nařízené neodkladné zabezpečovací práce,
e) neprovede ve stanovené lhůtě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o odstranění stavby nebo zařízení,
f) nesplní povinnost podle §88 odst. 3 a nadále provozuje zařízení.

☻ Zákon : O výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě : co je to autorizace, autorizované osoby, obory, udělování autorizace, práva a povinnosti autorizovaných osob, komory a podobně
Autorizace: oprávnění fyzických osob k výkonu odborných činností ve výstavbě. Autorizace podle tohoto zákona (360/1992) je zvláštní podmínkou provozování živnosti. Autorizovanými osobami ve smyslu tohoto zákona jsou autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr, autorizovaný technik.
Autorizovaný architekt: pro obory pozemní stavby, územní plánování, interiérová tvorba, zahradní a krajinářská tvorba.
Autorizovaný inženýra a autorizovaný technik: pro obory pozemní stavby, dopravní stavby, vodohospodářské stavby, mosty a inženýrské konstrukce, technologická zařízení staveb, technika prostředí staveb, statika a dynamika staveb, městské inženýrství, geotechnika.

Udělování autorizace
Komora udělí na podkladě písemné žádosti autorizaci tomu, kdo
a) je občanem České a Slovenské Federativní Republiky a má trvalý pobyt na území ČR,
b) je plně způsobilý k právním úkonům,
c) je bezúhonný,
d) získal požadované vzdělání,
e) vykonal odbornou praxi v předepsané délce,
f) úspěšně složil zkoušku odborné způsobilosti,
g) složil předepsaný slib.
Ke zkoušce odborné způsobilosti Komora připustí do šesti měsíců od obdržení písemné žádosti každého uchazeče, který splnil podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) až e).
Komora umožní složení předepsaného slibu každému uchazeči o autorizaci, který splnil zkoušky odborné způsobilosti.

Požadované vzdělání se pro jednotlivé druhy autorizace předepisuje takto:
a) vysokoškolské vzdělání architektonického směru pro autorizaci architekta
b) vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru pro autorizaci inženýra a technika
Komora může ve zdůvodněných případech uznat za vzdělání podle odstavce 2 též vzdělání příbuzného oboru nebo směru.
Komora může ve výjimečných případech podložených zejména úspěšnou odbornou činností uchazeče povolit výjimku z předepsaného vzdělání.

Délka odborné praxe
a) nejméně tři roky pro autorizaci architekta
b) nejméně šest roků pro autorizaci inženýra
c) nejméně tři roky pro autorizaci technika, pokud má uchazeč požadované vysokoškolské vzdělání, a nejméně osm roků, pokud má uchazeč požadované středoškolské vzdělání.

Předmětem zkoušky odborné způsobilosti je ověření znalostí potřebných pro výkon příslušných odborných činností, zejména ověření odborných znalostí, pokud nejsou součástí uchazečova uznaného odborného vzdělání, ověření znalosti platných právních předpisů upravujících výkon příslušných odborných činností, popřípadě činností souvisejících.

Práva a povinnosti autorizovaných osob
Autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu vybraných činností, pro které jí byla udělena autorizace. Odpovědnost podle obecných předpisů tím není dotčena."

Poznámka

střední

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29347
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse