Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Kontrola ve veřejném stravování - maturitní otázka

Kontrola ve veřejném stravování - maturitní otázka


Kategorie: Hotelnictví a turismus

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka zabývající se kontrolou ve veřejném stravování. Heslovitě vysvětluje její význam a uvádí typy kontrol. Seznamuje s obsahem protokolu o zjištění nedostatcích. Vypisuje práva a povinnosti kontrolních pracovníků, i jednotlivé druhy státní kontroly a její orgány.

Obsah

1.
Kontrola
1.1.
Typy kontrol
2.
Protokol o zjištěných nedostatcích
3.
Práva a povinnosti kontrolních pracovníků
3.1.
Namátková vnitřní kontrola
3.2.
Externí specializované agenty
4.
Jednotlivé druhy státní kontroly
4.1.
Nejvyšší kontrolní úřad
4.2.
Česká obchodní inspekce
4.3.
Česká zemědělská a potravinářská inspekce
4.4.
Hygienická služba
4.5.
Orgány veterinární správy
4.6.
Živnostenské úřady
4.7.
Ostatní

Úryvek

"KONTROLA

- ve veřejném stravování je možno a nutno provádět různé typy kontrol
- kontrola je nedílnou součástí správného vedení
- kontrola musí dokázat zda bylo dosaženo stanovených cílů
- kontrola by měla být posuzována vždy kriticky a zodpovědně

TYPY KONTROL:

1) VNITŘNÍ:
- namátková
- hlášená

2) VNĚJŠÍ:
a ) externí specializované agentury
b) státní kontrola – Nejvyšší kontrolní úřad
- Česká obchodní inspekce
- Česká zemědělská a potravinářská inspekce
- Hygienická služba
- Orgány veterinární správy
- Živnostenský úřad
- Státní požární dozor
- Úřady práce
- Finanční orgány
- Policie ČR
- Okresní správa sociálního zabezpečení

STÁTNÍ KONTROLA = zaměřuje se na hospodaření s hmotnými a finančními prostředky a na plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů

PROTOKOL O ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATCÍCH

OBSAHUJE:
- popis zjištěných skutečností
- označení kontrolního orgánu + pracovníky
- označení kontrolované osoby
- místo a čas
- předmět kontroly"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b508d5fef470.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Kontrola_verejnem_stravovani_MO.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse