Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Kontrolní systém účetnictví - tahák

Kontrolní systém účetnictví - tahák


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento tahák do účetnictví velmi stručně a nepřehledně informuje o kontrolní systému účetnictví. Vypisuje součásti kontrolního systému. Definuje předvahu a seznamuje se složkami základní mzdy.

Obsah

1.
Kontrolní systém účetnictví
1.1.
Součásti kontrolního systému
1.2.
Předvaha
1.3.
Základní mzda

Úryvek

"Kontrolní systém účetnictví – slouží ke kontrole účetnictví, zda je účetnictví vedeno úplně, průkazně a věrohodně. Součásti kontrolního systému: přezkušování účetních dokladů, souběžné provádění účetních zápisů z hlediska časového i věcného, kontrolní soupisky (analitická evidence), ověřování klíčových vazeb, sestavování předvahy, inventarizace. Předvaha – spojovací článek mezi soustavou účtů a účetními výkazy (funkce – ověřuje, jeslti všechny účetní doklady vstoupily do zpracování účetního období, zda byl dodržen princip podvojnosti)
MD D
Přijetí hot. výr. na sklad hotové výrobky změna st. výr.
Vyskl. hoto. výr. prodej změna stavu výr. hotové výrobky
Zaplacena prov. za zpr. pořízení zboží BÚ
Manko za zboží v normě prod. zboží zboží na skladě
Převzetí nevyfakt. zbožé zboží na skladě pořízení zboží
VÚD na dodávku nevyfaktr. zboží pořízení zboží doh. učty pas.
Aktivace stroje poříz. HIM akt. DHM

Základní mzda + pohybl. složky + náhrady mezd = Hrubá mzda – pojištění – zál. na daň = Čistá mzda + nemocenské dávky = mzda. "

Poznámka

Práce o rozsahu pouze 150 slov.
Práce s nízkou informační hodnotou.
Tato práce obsahuje překlepy, hrubé pravopisné chyby a velké množství zkratek, které ji činí nepřehlednou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: afin_uce0003.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Kontrolni_system_ucetnictvi.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse