Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Koordinované komunální politiky

Koordinované komunální politiky


Kategorie: Evropská unie, Hospodářská politika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: .

Obsah

Regionální politika, její cíle, strukturální fondy. Prioritní cíle regionální politiky do roku 2000 - pomoc hospodářsky zaostalým regionům, pomoc regionům trpícím úpadkem průmyslových odvětví, pomoc všem regionům trpícím dlouhodobou nezaměstnaností, zapojení mladých lidí do pracovního procesu, pomoc na modernizaci a diverzifikaci zemědělské výroby, vytváření nových pracovních míst v zemědělství, pomoc skandinávským regionům s arktickým podnebím a nízkou hustotou obydlení. Prostředky strukturálních fondů (1994 -1999). Finanční podpory přidruženým zemím v rámci programů EU. Koordinovaný postup na podporu výzkumu a technického vývoje. Politika ochrany životního prostředí, hlavní opatření. Energetická politika, Evropská energetická charta 1991, podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie v jednotlivých zemích EU.

Úryvek

.

Poznámka

Přednáškový materiál z předmětu hospodářská politika. Velmi stručné.

Pdf

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43e4fd35426db.zip (171 kB)
Nezabalený formát:
komunalni_politiky.pdf (180 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse