Korejská válka


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Obsahem práce je stručné seznámení s průběhem korejské války. Autor informuje o poválečném rozdělení Koreje na severní a jižní část, popisuje napadení jižní části a dobytí Soulu, jeho následné osvobození a také pokusy o nastolení míru.

Obsah

1.
Rozdělení Koreje
2.
Napadení jihu
3.
Zasedání Rady bezpečnosti
4.
Osvobození jihu
5.
Jednání o uzavření míru

Úryvek

"Korejská válka

na konci 2. sv. války kapitulovala japonská armáda, která již 30let okupovala Koreu (Japonci získali Koreu v Rusko – Japonské válce)
Korea byla osvobozena na S (průmyslový) – SSSR – nastolen komunismus, prezident – Kim Irsen
J (lidnatější) – USA – demokracie
- USA a SSSR – komise - dohlíželi na stav státu
- rozdělení Severu a Jihu podle 38 rovnoběžky
- r. 1949 – v polovině roku vojska opouštějí Koreu
- od začátku se snažil Kim Irsen – o sjednocení Severu s Jihem, ale neměl na tento akt dostatečné síly -hledal pomoc → SSSR- Stalin, ČLDR - Mao ce Tung (v r. 1949 komunistická revoluce v Číně)

- 25. června napadla vojska KLDR (sever) – jižní Koreu--> nečekané
- 28. června padl Soul – hl. město Jižní Korey

- mimořádné zasedání Rady bezpečnosti – SSSR se nezúčastní – OSN bojkotuje uznání ČLDR
padlo rozhodnutí o pomoci jihu – vojska ze státu, které jsou členy OSN, byly nasazeny do jižní Koreje – většina vojáků z USA

- v září byla vojska KLDR vyhnána za původní hranici → osvobození Soulu, vojáci postupovali dále v dobývání KLDR, zdálo se, že dojde k demokratickému sjednocení
- jenomže MAO CE Tung měl strach, že po dobytí KLDR budou vojska dále pokračovat v dobývání ČLDR → ze dne na den vysláno do KLDR 1mil čínských vojáků"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4dbfe1e806313.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Korejska_valka.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse