Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Košický vládní program

Košický vládní program


Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje hlavní znaky Košického vládního programu. Práce je struturovaná do bodů značených římskými čísly. Jde hlavně o představení hlavní náplně tohoto programu.

Úryvek

V.
Domácí politika.
Vytvoření volených Národních výborů. Pro prozatímní správu obcí a okresů s většinou státně nespolehlivého, neslovanského obyvatelstva budou určeny správní funkce. Hlídat veškeré dění v obcích před zrádci a fašisty. Zaručení ústavních svobod – osobní, shromažďovací, spolčovací, projevu slovem i písmem, domovní, listovní tajemství, svoboda učení a vědomí a náboženského vyznání.

VI.
Poměr ke Slovensku dle zásady rovný s rovným. Republika bude obnovena jako společný stát rovnoprávných národů, což vláda vyjádří důležitými státně politickými akty.
Slovenská Národní rada nositelka moci na území Slovenska. V ústředních státních úřadech, institucích a hospodářských orgánech celostátního významu bude Slovákům zajištěno zastoupení co do počtu, tak i do významu.

Poznámka

Podává základní přehld, nejedná se o žádnou analýzu daného dokumentu. Chybí zdroj informací.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x445bc533edbb5.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Kosicky_vladni_program.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse