Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kostarika - socioekonomická geografie

Kostarika - socioekonomická geografie


Kategorie: Hospodářská politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje zpracované základní statistické údaje o Kostarice. Věnuje se údajům, jako je rozloha země, počet obyvatel, struktura půdního fondu, nebo frekvence pěstování vybraných zemědělských plodin. Uvádí a pracuje s hodnotami z roku 1977, 1982, 1987, a 1992.

Obsah

1.
Chov domácích zvířat na Kostarice
1.1.
Graf rozložení
1.2.
Graf rozložení v procentech
2.
Chov domácích zvířat v letech 1987-1994 v tis. ks - tabulka
3.
Procentuální struktura půdního fondu - graf
4.
Struktura půdního fondu Kostariky v roce 1992 v % - graf
5.
Struktura půdního fondu - tabulka
6.
Pěstování vybraných zemědělských plodin v mil. tun
7.
Základní informace o Kostarice - rozloha, počet obyvatel, hustota zalidnění

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce není možný"

Poznámka

Práce je zpracovaná v MS Excelu (*xls). Obsahuj pouze grafy a tabulky, bez popisu.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: 7geokostarika.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Kostarika_geografie.xls (63 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse