Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně

Kategorie: Cestovní ruch - lokality

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Pedagogická fakulta, Ostrava - Mariánské Hory

Charakteristika: Práce zmiňuje historii města Nový Jičín, jeho vznik a vývojové zvraty. Uvádí informace o kostelu Nanebevzetí Panny Marie, o jeho dějinách, přestavbách, a také o požáru a jeho znovupostavení. Zdůrazňuje dominantu města. Připojuje historické dokumenty s kostelem související.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historický Nový Jičín
3.
Z dějin kostela Nanebevzetí Panny Marie
3.1.
Kostelní věž
4.
Tajemství věžní schránky
4.1.
První pamětní list z roku 1866
4.2.
Druhý pamětní list z roku 1922
4.3.
Třetí pamětní list z roku 1928
4.4.
Čtvrtý pamětní list z roku 1936
4.5.
Pátý pamětní list z roku 1994
5.
Závěr

Úryvek

"Druhý pamětní list z roku 1922
Ani tento pamětní list nemá radostný a optimistický obsah. Píše se v něm, že čtyři roky po ukončení zničující krvavé války “vládne velká hospodářská válka”, která pro Nový Jičín znamená zastavení průmyslu, řemesla a nebývale vysokou nezaměstnanost.
V tomto období byly provedena důkladná oprava vnějších omítek kostela a výměna plechové krytiny věže za pozinkovaný plech.

Třetí pamětní list z roku 1928
Tento dokument je podstatně optimističtějšího rázu. Poměrně rozsáhle se v něm popisují stavební změny, které ve městě proběhly. Přiložen je opis kupní smlouvy o prodeji kostelní věže městskou obcí do vlastnictví římsko – katolické církve.
Z kupní smlouvy vyplývá, že kupní cena činila 200 000 Kč a měla být zaplacena ve čtyřech stejných splátkách, vždy po jednom roce.
Velmi zajímavá jsou ustanovení o břemenech, která obsahuje článek VII. kupní smlouvy.
Vyplývá z nich, že kupní strana i její právní nástupci se zavazují obsluhovat a udržovat v řádném stavu věžní hodiny a v nutném případě instalovat hodiny nové.
Dále se nabyvatel majetku zavazuje poskytnout na věčné časy městské obci Nový Jičín právo k tomu, aby osoby určené městskou obcí mohly jako strážci používat strážní místnost na věži, věžní ochoz a aby tyto osoby měly v jakoukoliv dobu volný přístup do těchto míst.
Dále získala městská obec právo rozeznít zvony při nebezpečí ohně, nedostatku vody a při jiných mimořádných událostech.
Tento třetí pamětní list byl na kostelní věž uložen do schránky spolu s předchozími dvěma pamětními listy v roce 1928 při příležitosti opravy přilbice věže a hlavně osazení čtyř nových zvonů.

Čtvrtý pamětní list z roku 1936
Autorem tohoto listu je tehdejší novojičínský farář. V úvodu popisuje poměrně rozsáhlé rekonstrukce stavby kostela jeho interiérů.
Za velice těžkou označil hospodářskou situaci města. Vrcholící hospodářská krize tvrdě zasáhla i Nový Jičín, nejvíce pak v letech 1933 až 1934.
Z pamětního listu je patrné i ostré vyhrocování vztahů mezi českým a německým obyvatelstvem. Je to patrné i ze závěrečného očekávání, v němž farář projevuje svou víru v to, že bude město opět prospívat, jakožto pevná bašta německé kultury a německé píle na Kravařsku.

Pátý pamětní list z roku 1994
V listopadu roku 1994, když už byly ukončena výstava o dokumentech, které ukrývala kostelní schránka, se konala v Novém Jičíně slavnost, při které byly dokumenty zpět vráceny na kostelní věž. Přidán k nim byl pátý pamětní list a samozřejmě, že i bankovky a mince a noviny z této doby. Pamětní list zhodnotil stručně události od roku 1936. Nejvíce se však věnoval rozsáhlé rekonstrukci kostela v devadesátých letech. Ocenil úsilí i zásluhy jednotlivých osob i institucí a firem. Takováto rekonstrukce se konala vlastně po šedesáti letech. Financována byla z rozpočtu města, z příspěvků Ministerstva kultury České republiky, okresního úřadu a Olomouckého arcibiskupství. Téměř jedním milionem se na financování podíleli dárci ze zahraničí a 800 tisíc korun bylo vybráno na sbírkách mezi věřícími.

5. Závěr

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl v historii města pevným bodem jeho duchovní kultury. Zejména ve středověku byl význam kostela úzce spjat s obecným posláním církve ve společnosti. Přitom v českých zemích nelze nevidět stín vržený na katolickou církev v důsledku jejího působení v době husitství. I přesto však kostel a církev k městu neodmyslitelně patřily. Pronikly veškerým městským životem, od narození člověka, až po jeho odchod ze světa, od městských živností, až po vzdělání a kulturu.
Věřím, že i dnes si většina občanů uvědomuje, že krásně opravený farní kostel neslouží jen věřícím, ale že je především mimořádnou historickou hodnotou, která jako nemovitá památka dotváří celé městské jádro a je jednou z ozdob památkové rezervace."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1257
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse