Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Kosterní soustava

Kosterní soustava


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z hodin charakterizují kosterní soustavu člověka. Nejprve pojednávají o typech, funkcích, skladbě, spojení či růstu a vývoji kostí. Poté se zaměřují na jednotlivé části kostry osové a nakonec se dostávají ke kostře končetin a lebce.

Obsah

1.
Kost
1.1.
Rozdělení
1.2.
Funkce
1.3.
Povrch a vnější část
1.4.
Skladba kosti
1.5.
Spojení
1.6.
Růst a vývoj
2.
Kostra osová
2.1.
Páteř
2.2.
Hrudní kost
2.3.
Žebra
3.
Kostra končetin
4.
Lebka

Úryvek

"Kosterní soustava
- je tvoří ji přes 200 kostí

Kost
- tvrdé, pružné, bílá barva
- kosti mají různý tvar, ten odpovídá funkci
Podle rozměrů je dělíme na: -kosti krátké → zápěstní, záprstní, články prstů
-kosti dlouhé → končetinové
-kosti ploché → lebeční, lopatka,pánevní
-kosti nepravidelného tvaru → dolní čelist, obratle

Funkce: -opora
-podklad pro úpon vazů a svalů
-ochrana orgánů
-zásobárna určitých minerálních látek
-tvorba červených krvinek
Povrch a vnější část:
- na povrchu kostí můžeme najít:
hrboly, hrbolky, drsnatina, hrany, hřebeny, trny, výběžky, jámy, zářezy, aj.
když kostí prostupují cévy nebo nervy, jsou vytvořeny kanálky a otvory

-dlouhé kosti mají tělo duté, tato dutina = dřeňová → vyplněna kostní dření
dutinu dřeňovou obklopuje pevná → kost hutná (= kompaktní)
konce dlouhých kostí vyplňuje → kost houbovitá (= spongiózní)
Skladba:
-hlavně z kostní tkáně
-kloubní plochy kryty kloubní chrupavkou
-ostatní kryto vazivovou blankou → okostice prokrvena, zajišťuje výživu kosti, růst kostí do
šířky)
-kostní dřeň → ve všech kostech červená, při stárnutí změna žlutou = tukovou
(červená zůstává u kosti hrudní, žeber, obratlů a kostí lebečních → tvorba červených
krvinek a některých bílých)
-další složky: cévy, nervy"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51dc25e5c57a5.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Kosterni_soustava.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse