Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kreativní zvyšování výkonnosti

Kreativní zvyšování výkonnosti


Kategorie: Tělesná výchova - teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje kreativní řešení problému neschopnosti provedeni přemetu vpřed z rozběhu. Nejprve charakterizuje problém, poté si stanovuje cíle, hledá a objevuje řešení. V závěru uvádí, jak lze řešení uplatnit v praxi.

Obsah

1.
Problém
2.
Stanovení cíle
2.1.
Příčiny
3.
Hledání řešení
3.1.
Řešení
4.
Objevování řešení
5.
Provedení řešení

Úryvek

"3) Hledání řešení - Po zhlédnutí cviku se se ponejvíce projevují tyto chyby :
hlava není zakloněna- dochází k ohnutí trupu pánev po dopadu není protlačován vpřed nejsou zpevněny a propnuty dolní končetiny
Řešení:
Použít video kameru a zůraznit prováděné chyby.
Technicky správně provedená ukázka- představa o pohybu
Z lavičky za dopomoci dvou pomocníků pomalu cvičence pronést správnou polohou na žíněnku- uvědomění si pohybu.
Položit před místo odrazu z paží značku a tu aby cvičenec sledoval - tím by měl mít hlavu v záklonu.
Při dopadu domluveným signálem(výkřik) upozornit, aby se cvičenec soustředil na daný prvek- pánev, zpevnění nohou.
Zařadit před vykonávání přemetu cvik „most“."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: tvx0010.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Zvysovani_vykonosti.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse