Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Křesťanské svátky

Křesťanské svátky


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve formě referátu stručně popisuje hlavní křesťanské svátky a liturgický rok.

Obsah

Křesťansé svátky
1) Co to jsou kř. svátky
2)Velikonoce
3) Vánoce
Rozsah práce je necelé dvě stránky.

Úryvek

"Křesťanské svátky jsou dny, ve kterých se na rozdíl od ostatních dnů prokazuje zvláštní úcta Bohu.
Část liturgických slavností, svátků a památek je spjata s konkrétními daty v kalendáři, naopak jiné svátky se mění a jsou závislé na datu velikonoční neděle.
Se slavnostmi jsou spjaty liturgické doby (církevní rok), ale mnohé svátky pocházejí z judaismu, či z tradic v řecko-římském světě. Mnohé svátky jou také obdobou pohanských svátků.


Církevní rok začíná první adventní nedělí (přelom listopadu a prosince). Na tu navazuje doba adventní. Advent je období od čtvrté adventní neděle do Štědrého dne (doba přípravy na Vánoce). Pojem Vánoce znamená dobu od 25.12. do 6.1., coož je datum klanění tří mudrců v Betlémě. V neděli po Třech králích se slaví křest Ježíše Krista. Následuje liturgické mezidobí, po kterém následuje postní doba. Ta začíná Popeleční středou. Od této středy se lidé připravují na Velikonoce, přičemže se nepočítají neděle a poslední týden se nazývá Svatý (Pašijový) týden."

Poznámka

Gymnázium U Balvanu, Jablonec nad Nisou

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x556b5d0b6416b.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Krestanske_svatky.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse