Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Křivohlavý, Jaro: Jak si navzájem lépe porozumíme

Křivohlavý, Jaro: Jak si navzájem lépe porozumíme


Kategorie: Komunikace

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je stručnou recenzí knihy Jak si navzájem lépe porozumíme od autora Jara Křivohlavého. Věnuje se kompozici knihy a jejím jednotlivým částem - úvodu, mimoslovní - nonverbální sociální komunikaci, sdělování mluvením - verbální sociální komunikaci a sdělování činy. Následně knihu hodnotí z hlediska její obsahové stránky, přehlednosti a srozumitelnosti.

Obsah

1.
Kompozice knihy
1.1.
Úvod
1.2.
Mimoslovní - nonverbální sociální komunikace
1.3.
Sdělování mluvením - verbální sociální komunikace
1.4.
Sdělování činy
2.
Hodnocení knihy
2.1.
Obsahová stránka
2.2.
Přehlednost
2.3.
Srozumitelnost

Úryvek

"Kompozice knihy

Kniha je rozdělena do 4 částí:

1) Úvod
Seznamuje nás se sociální komunikací jako takovou, říká nám, co si pod tímto pojmem lze představit a vyhraničuje téma, kterému se bude kniha věnovat

2) Mimoslovní - nonverbální sociální komunikace
Autor, zde představuje jednotlivé druhy mimoslovní komunikace: mimiku (sdělení výrazem obličeje), proxemiku (komunikace vzdáleností), haptiku (komunikace dotyky), posturologii (sdělení pomocí držení těla), kineziku (řeč pohybů), viziku (oční kontakt).
Také se zabývá paralingvistikou a tématem, co všechno můžeme vyjadřovat beze slov.
Téma doplňuje o teorie neverbální komunikace.

3) Sdělování mluvením - verbální sociální komunikace
Tato kapitoly se zabývá základními poznatky verbální komunikace. Seznamuje nás s disciplínami, které se zajímají o řeč, mapuje význam slov, nachází záměry slovních sdělení a zabývá se i tónem řeči.
Jako další téma rozebírá rozhovor - jeho náležitosti a základní údaje, které s tímto tématem souvisejí.

4) Sdělování činy
Autor upozorňuje na to, že komunikace není jen verbální a neverbální, ale že leccos můžeme vyjadřovat svými činy. Zabývá se také vzájemnému ovlivňování.
Kniha kromě těchto kapitol obsahuje přílohu. Jde o cvičení, které vlastně doplňují teoretickou část o nějaký zážitek.
Čtenář má tak možnost si některé prvky komunikace vyzkoušet v praxi.
Vhodné jsou tyto úkoly i ve skupinách, jako doplnění a uvědomění si důležitost komunikace - verbální, neverbální i komunikaci činy.

3 Hodnocení knihy
Obsahová stránka
Myslím, že autor zvolil rozumný rozsah dané tématiky. Je zřejmé, že o dané problematice ví mnohem víc, ale myslím, že pro určitou hlubší znalost tématu komunikace to stačí. Určitě bychom tuto knihu mohli zařadit jako jednu z prvotních četeb o komunikaci."

Poznámka

Křivohlavý, Jaro: Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1988. ISBN 25-095-88.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4725e49b1dfb7.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Jak_si_navzajem_lepe_porozumime.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse