Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Krizový management - skripta slovensky

Krizový management - skripta slovensky

Kategorie: Management, Ekonomické cizojazyčné práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se velmi podrobně věnuje problematice krizového managementu. Daným tématem se zabývá obsáhle a poctivě. Charakterizuje vývoj managementu, jeho podstatu, smysl, i funkce. Klasifikuje a definuje hlavní mechanismy fungování. Zaměřuje se převážně a Slovenskou republiku.

Obsah

1.
Vznik a vývoj krízového manažmentu
1.1.
Ozbrojené konflikty a ich vplyv na vznik a vývoj krízového manažmentu
1.2.
Ekonomický vývoj a jeho vplyv na vznik a vývoj krízového manažmentu
2.
Vývoj názorov na zabezpečenie obrany, ochrany a bezpečnosti na našon území
3.
Zahraničné skúsenosti z vytvárania koncepcie a štruktúry krízového manažmentu
4.
Krízy, krízové situácie a krízové stavy
4.1
Riziká, ich výskyz, odhalovanie a minimalizácia
4.2
Mimoriadná událosť
4.3
Definovanie kríz a ich klasifikácia
5.
Posobnosť, organizácia a úlohy krízového manažmentu vo verejnej správe
5.1
Manažment a jeho základné funkcie v špecifickom prostredí
5.2
Vzťah verejmej správy a krízového manažmentu
5.3
Posobnosť a úlohy kríuového manažmentu
5.4
Organizačné členenie krízového manažmentu
5.5
Systém krízového riadenia v mezinárodno-politických krízach
5.6
Vrcholové orgány krízového manažmentu SR
5.7
Začlenenie krízového manažmentu do štátnej správy SR
6
Sily a prostriedky krízového manažmentu
6.1
Integrovaný záchranný systém, jeho význam a úlohy
6.2
Sily a prostriedky integrovaného záchranného systému
6.3
Príklady záchranných systémov v zahraničí

Úryvek

"• podieľajú sa na záchrane postihnutých a ohrozených osôb počas povodní a vykonávajú v súčinnosti s útvarmi HaZZ, jednotkami záchranných brigád HaZZ, vyčlenenými jednotkami Ozbrojených síl SR aj s ostatnými silami a prostriedkami technické opatrenia na usmernenie vodného toku, na rýchly odvod vody zo zaplaveného územia a bezpečné prechody a nevyhnutné cestné spojenie,
> záchranné jednotky vykonávajú všetky činnosti spojené so záchrannými, lokalizačnými a likvidačnými prácami v objektoch, v ktorých nie sú vytvorené iné odborné jednotky,
> dekontaminačné jednotky plnia najmä tieto úlohy :
• odmorujú, prípadne dezaktivujú prísunové a odsunové cesty, pracovné plochy, budovy a terény s dôrazom na priestory, v ktorých sú sústredené postihnuté osoby, a na priestory činnosti nasadených jednotiek,
• zriaďujú v blízkosti zamoreného územia pri odsunových pozemných komunikáciách miesta špeciálnej očisty, stále umyvárne na vykonanie hygienickej očisty osôb a stanice civilnej ochrany na odmorovanie dopravných prostriedkov,
> jednotky zdravotníckejpomoci plnia najmä tieto úlohy : '
• vyhľadávajú postihnutých, poskytujú raneným prvú pomoc a zabezpečujú ich odsun do stredísk, v ktorých sa im poskytuje odborná lekárka pomoc (počas krízy spojenej s únikom rádioaktívnych látok vykonávajú činnosť až po poklese stupňa zamorenia na bezpečnú úroveň),
• vytvárajú v priestore, v ktorom to dovoľuje pozemná situácia a terénne podmienky, dočasné zhromaždisko postihnutých,
• sústreďujú ranených v súčinnosti s vyslobodzovacími a požiarnymi jednotkami,
• odsunujú postihnuté osoby do zdravotníckeho zariadenia alebo rozvinutého oddielu lekárskej pomoci, v ktorom sa im poskytuje lekárska pomoc,
> poriadkové jednotky udržiavajú verejný poriadok a bezpečnosť a zabezpečujú nerušený priebeh záchranných, lokalizačných a likvidačných prác. V spolupráci s jednotkami PZ, ŽelP a obecnej polície plnia najmä tieto úlohy :
• zabraňujú vstupu nepovolaných osôb do priestoru vykonávania záchranných, lokalizačných a likvidačných prác, alebo do priestoru, z ktorého bola vykonaná evakuácia,
• zabraňujú odchodu osôb z priestoru, v ktorom bol vyhlásený osobitný režim života, (napríklad karanténa),
• riadia dopravu,
• regulujú odsun osôb do určených priestorov,
• zabezpečujú hliadkovou činnosťou verejný poriadok a bezpečnosť osôb a majetku na
• postihnutom území aj v evakuovanom priestore,
• v súčinnosti s Policajným zborom vykonávajú identifikáciu usmrtených osôb,
• zabezpečujú plynulý vstup záchranných jednotiek do zasiahnutého priestoru,
> jednotky na núdzové ubytovanie a núdzové zásobovacie zabezpečujú základné služby nevyhnutné pre život postihnutých obyvateľov a pre nasadené sily a prostriedky. Plnia najmä tieto úlohy:
• zabezpečujú prípravu stravy vo vývarovniach a jej výdaj v miestach výdaja stravy v priestoroch náhradného ubytovania obyvateľov a v blízkosti činnosti nasadených síl a prostriedkov,
• zabezpečujú v súčinnosti s humanitnými organizáciami dočasné núdzové stravovanie, minimálnu dávku pitnej vody a poskytovanie základných potrieb postihnutým osobám v medziach podmienok na prežitie,
• zásobujú osobnými ochrannými prostriedkami a odevmi nevyhnutnými na pracovné
• výkony v ohrození, vydávajú šatstvo, obuv a základné hygienické potreby postihnutým,
> jednotky na činnosť evakuačných zariadení uskutočňujú opatrenia určené na vykonávanie
evakuácie z ohrozených priestorov"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a schémata. Čistého textu v práci je cca 99,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15511
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse