Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kultura starověkých Keltů

Kultura starověkých Keltů

Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje kultuře a životu starověkých Keltů, dnes už zaniklému lidu. Zabývá se jednotlivými etapami keltského umění. Popisuje odkazy keltského umění ve střední a severní Evropě.

Obsah

1.
Počátky keltského umění
2.
Etapy keltského umění
2.1.
Raný styl laténský a ornamentalistika
2.2.
Zralý styl laténský
2.3.
Plastický styl a styl krásných mečů
2.4.
Ostrovní keltské umění
3.
Keltské umění
3.1.
Architektura (domy, hradiště, oppida a jejich pevnostní systémy, hrady vládců, svatyně a posvátné obvody, mohyly a hroby)
3.2.
Masky
3.3.
Plastika
3.4.
Keramika
3.5.
Malba
3.6.
Mince
3.7.
Torques
3.8.
Novokeltský styl a knižní výzdoba
4.
Keltské dědictví ve střední a severní Evropě
5.
Závěr

Úryvek

"1. POČÁTKY KELTSKÉHO UMĚNÍ

Uměním se vyjadřují všechny lidské skupiny. Patří mezi prostředky umožňující člověku pochopit svět a vyvolává nejhlubší ohlas. Své poselství tlumočí prostřednictvím složek hmotných a nehmotných, tedy hmotou, barvou, zvukem a pohybem. Tyto po rozpracování umělcem nabývají tvaru a řádu a stávají se dílem.
Keltové měli všechny druhy umění, ale na neštěstí jsou stopy některých jejich projevů již nerozpoznatelné, jako např. hudba, tanec nebo divadlo. Významná byla i slovesnost, ačkoli to nemůžeme dokázat, neboť neměli vlastní písmo a nedochovaly se nám žádné písemné prameny.
Okolnostmi jim nebylo dovoleno vytvořit vlastní říši, nacházeli tedy inspiraci a východisko v jiných skupinách ( Etruskové, Ibeři, Řekové, Římané a další ), se kterými se setkávali. Skutečně čistý keltský styl se objevil ve výtvarném umění až ve 2. pol. 1. tis. ante. V Galii se projevil především abstrakcí a křivkou. Výtvory z nerozluštitelné spleti čar jakoby měly vyjadřovat duševní stavy či zachycovat neznámé síly. Jižněji galské umění napodobovalo středomořský realismus a přiklánělo se k římské figuře. Inspirovalo se bohyní-matkou a zvířaty. V Irsku se původní keltské umění dochovalo až do středověku.
Mimo abstraktních děl existovalo i umění naturalistické, projevující se jednak stylizovaným zobrazením bohyně-matky, jednak drobnými asi amulety .
V neolitu a době bronzové byla keltská figura celkem průměrná, patrná byla neschopnost vyjádřit pohyb a život. V severní Evropě známe tehdy drobné předměty z kovu či pálené hlíny. Většina dalších plastik byla patrně ze dřeva a podlehla tedy času.
Zatímco Středomoří se především snažilo zachytit přesná pozorování a znázornit tělo, naproti tomu Kelt do své tvorby včlenil síly svého nitra. Některé tyto projevy se blíží více lidové tvořivosti než uměleckému dílu – např. exvota nebo různé drobné závěsné amulety různých podob – kamenná sekyrka, symboly slunce, části lidských těl, zvíře ( kůň, kanec, beran – často jen hlava; votivní labutě, kachny a jiná zvířata), zobrazení falu a několik víceméně obscénních přívěsků.
Kromě nich se však vyskytují i odlišné projevy pod vlivem antiky, které vedly ke vzniku řady děl – někdy kamenných, ale většinou bronzových soch, které si přesto ponechaly keltskou osobitost.
Existovalo tedy severoevropské abstraktní a symbolistické umění, často na megalitických památnících ( s vyjímkou jižního Švédska a francouzsko-italských Alp, kde lidé malovali a ryli do skal výjevy ze života ) a středomořské umění naturalistické s převahou antropomorfního znázorňování božstev.
Mezi rozluštěnými symboly jsou ruce, lidské nohy a hlava, kopyta, vlnice/hadi, sluneční symboly ( svastika ), býčí rohy, sekyrka, spirála ( často zdvojená jako symbol neohraničeného prostoru ), stylizovaná bohyně-matka, srpek měsíce, velké S a pod.
V halštatském období se užívalo přímek, lomených čar, tzv. vlčích zubů, stylizovaných řeckých prvků a spirály. Lidé této epochy milovali šperky, zbraně a barvy; kovové šperky dokonce mívaly barevné korálové, později emailové inkrustace. V podobě zjednodušené kresby se vrací realismus. Z Řecka a Asie byly převzaty principy výzdoby v pruzích se zoomorfními náměty.
V pozdějším období laténském kultura přejímala do sebe prvky z řeckého stylu. Významná byla linie – přímky, “vlčí zuby”, kombinace trojúhelníků a meandrů atd. Od Skytů převzali stylizovaná zvířata, od Řeků palmety, které dále upravovali a rozkládali až do tvaru jakýchsi rybích měchýřů.
F. Henryová : “Je to umění subtilní a plynulé. Jako by chtělo vytvářet paradox, rádo vyvažuje hmotu hmotou, což zpravidla vede k tomu, že to, co je jasné, vypadá temně a naopak; libuje si v postupu, při němž i nejrozumnější konstrukce vyhlížejí pomateně, a kromě toho dává přednost fantaziím ducha před tvary přírody, takže definuje a shrnuje to, co o Keltech víme: dlouhé přetrvávání laténského umění mezi Galy a později mezi ostrovními Kelty ani tvrdošíjnost, s jakou na něm lpěli, nejsou náhodné.”

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1267
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse