Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kulturní a sociální antropologie

Kulturní a sociální antropologie


Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně popisuje kulturu a folklor v České republice.

Obsah

1.
Historie
2.
Současnost

Úryvek

"Z větších akcí stojí za připomenutí např. letní cyklus velkých i malých festivalů ve Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm. Vynikají mezi nimi Rožnovské slavnosti, a to zejména pro spojení folklorního festivalu s cyrilometodějskou poutí na Radhošti a myšlenkou slovanské vzájemnosti. Nesmíme opomenout zase ne tolik známé Horňácké slavnosti. Ty se zvlášť vyznačují regionálními interprety. Tato oblast stojí za zmínku, poněvadž děti od útlého věku již v předškolním zařízení jsou vedeny k folklorní hudbě. Snad neexistuje na Horňácku rodina, kde by neuměl člen hrát na housle, basu či harmoniku. Hra na cimbál tam taktéž není zvláštností.
Jižní Morava je geografickým prostorem, který je v podvědomí široké veřejnosti dlouhodobě spojován s vínem a lidovými tradicemi. Folklorní velmocí, ale stále zůstává východní Morava. V této situaci začala citelně chybět instituce, která by sdružovala folklorní soubory, přispívala k vytváření možností a podmínek činnosti kolektivů a skupin. Chyběla organizace, schopná zastupovat folklorní soubory vůči jiným partnerům v lokálním, regionálním, celostátním i mezinárodním měřítku. Chyběl také koordinátor aktivit folklorních souborů, který by pro jejich činnost vytvářel potřebné informační zázemí. Toto účinně zastává Folklorní sdružení dětí a mládeže, které se zaměřuje na uchování a rozvíjení lidových tradic. Sdružení pravidelně vydává časopis Folklor, roční Kalendář akcí, pořádá každoroční folklorní slavnosti a mezinárodní folklorní festivaly v České republice a další informační a repertoárové tiskoviny. V současné době hrozí tomuto sdružení zánik. Stojí před insolventním řízením a potýká se s finančními potížemi. Kde skončily všechny peníze a dotace? Je překvapivé, že to neví ani členové výboru. Takže, upřímně řečeno, nevíme o nikom, kdo by měl detailní informace o výdajích a příjmech Folklorního sdružení v posledních letech.
Samozřejmě je to mrzuté, že současná pověst a problémy Folklorního sdružení poškozují celkově folkloristy, protože nemálo lidí si myslí, že mezi folkloristy a Folklorním sdružení je nějaké rovnítko, což není pravda. Tato zhoršená pověst by se mohla promítnout také do poskytování dotací a dalších peněz folkloristům. Ne každý ví, že za pochybné či nejasné hospodaření vedení Folklorního sdružení vůbec nemůžou členové folklorního sdružení ani obecně folkloristé. Vznikne tedy nové sdružení? Nevím. Každopádně jakékoliv sdružení musí být naprosto transparentní a v jeho financích nemůžou být absolutně žádné nejasnosti. Kdo by mohl takové sdružení vytvořit či zastupovat? Nebo každý festival, folklorní kroužek, region, budou bojovat na vlastní pěst?"

Poznámka

UTB zlín

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x552a944fa808a.zip (50 kB)
Nezabalený formát:
Ustav_zdravotnickych_ved.doc (80 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse