Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kupní smlouva - automobil

Kupní smlouva - automobil


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je mustrem, podle kterého lze vyhotovit kupní smlouvu na automobil.

Obsah

1.
Prodávající
2.
Kupující
3.
Předmět prodeje
4.
Kupní cena

Úryvek

"Předmět prodeje : osobní automobil ……………………………. ABCF2AC SLX 20V
Vedený pod výrobním číslem (VIN):…………………………….., barva : ………………
SPZ :
Kupní cena …………….,- Kč. Slovy :………………………………………………..------

I.

Prodávající prodává a kupující kupuje výše uvedený předmět prodeje za dohodnutou částku, která je vyplacena v okamžiku převzetí předmětu prodeje. Prodávající prohlašuje, že předmět prodeje je jeho výlučným vlastnictvím a nejsou mu známé žádné skryté vady.

II.

Kupující prohlašuje, že si předmět prodeje před převzetím prohlédl a seznámil se plně s jeho technickým stavem, který odpovídá stáří a běžnému opotřebení."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x456ea2c7c46c5.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
Kupni_smlouva_auto.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse