Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kupní smlouva č. 31/01 - vzor

Kupní smlouva č. 31/01 - vzor


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zpracovaná kupní smlouva podle zadání ze cvičení z obchodního práva.

Úryvek

Kupní smlouvu
I.
Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu dále uvedené zboží a kupující se zavazuje, že zboží odebere a zaplatí kupní cenu.
Zboží Počet kusů jednotková cena
Barová židle 402 černá, viky modrá 12 620,-

Stůl student 1253 - černý 7 1530,-

Židle 2345 – černá, viky modrá 30 520,-


II.
Cena uvedená v čl. 1 neobsahuje DPH, a bude o ni zvýšena podle platných předpisů.
III.
Dodací lhůta: do 31. května 2001
IV.
Kupující zaplatí kupní cenu na základě faktury vystavené prodávajícím splatné do 14 dnů ode vystavení a odeslání faktury, na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.
V.
Vlastnictví k předmětu koupě přejde na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny, přičemž nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem jeho dodáním.

Poznámka

Jiný vzor kupní smlouvy

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43fa1f8af2cf0.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
Kupni_smlouva_prodej_vyrobku.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse