Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kupní smlouva - vzor smlouvy na prodej zboží a výrobků

Kupní smlouva - vzor smlouvy na prodej zboží a výrobků


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zpracovaní kupní smlouvy podle zadání ze cvičení z obchodního práva, přesněji podle § 409 a násl. zák. č. 513/91 Sb. - smlouva o dodání zboží nebo výrobku.

Úryvek

III. DOBA PLNĚNÍ

1. prodávajíci je povinnen dodat kupujícímu zboží podle článku II. smlouvy v období od 16.4.2001 do 21.4.2001

2. smlouva podle článku II. bude postupně 25ks do 17.4.2001 a 40 ks do 194.2001

3. prodávající může dodat zboží před dobou stanovenou podle předchozího odstavce: jen s písemným souhlasem kupujícího

IV. CENA PLNĚNÍ DODÁVKY KUŽELŮ KBL

Smluvní strany se dohodly: celou cenu ve výši 650 000,- Kč

V. VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY

1. Prodávající prohlašuje že: záruku za jakost sdělí nejpozději s dodáním zboží, a to na průvodních či platebních dokladech, popřípadě na obalu zboží.

2. Prodávající prohlašuje, že: zboží není založena právy třetích osob

3. Prodávající je povinen zboží naložit následním způsobem

4. Prodávající je povinen zboží zabalit následným způsobem

5. Prodávající je povinen předat spolu se zbožím následující doklady:
Přepravní list, nákladní list, dodací list a to nejpozději do doby dodání zboží

6. Dodání zboží
zboží bude dodáno: převzetím zboží kupujícím v sídle firmy LONA a.s.,
J. Nového 4, Choceň

7. Přechod vlastnictví
Kupující se stává vlastníkem zboží podle čl. II, jakmile převezme zboží. Skutečností dokládající přechod vlastnictví je podpis oprávněné osoby na jakémkoliv průvodním dokladu.

Poznámka

Zpracovaný vzor kupní smlouvy s odkazy ne jednotlivé paragrafy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43fa1f3ad473f.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Kupni_smlouva_prodej_zbozi.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse