Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kurzy účetnictví - zakladatelský rozpočet

Kurzy účetnictví - zakladatelský rozpočet


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce předkládá zakladatelský rozpočet pro kurzy účetnictví. Věnuje se rozpočtu nákladů, výnosů, předpokládanému zisku, propočtu potřebného materiálu a přehledu peněžních toků v jednotlivých měsících.

Obsah

1.
Informace o firmě
2.
Rozpočet nákladů, výnosů a předpokládaného zisku
3.
Propočet potřebného kapitálu (investičního, provozního)
4.
Přehled peněžních toků v jednotlivých měsících
5.
Závěr

Úryvek

“ Zakladatelský rozpočet KURZY ÚČETNICTVÍ

Rozhodla jsem se založit kurzy účetnictví. Živnostenské oprávnění již mám a zvolila jsem si právní formu podnikání jako s. r. o.
Hodlám si koupit počítač v hodnotě 45 000 Kč.
Zařídit učebnu pro 15 studentů v hodnotě 300 000 Kč. (nábytek, sociální zařízení, 15x starší počítač po 10 000 Kč za 1 ks).
Budu potřebovat 1 učitele účetnictví – s měsíčními mzdovými náklady
22 000 Kč + sociální a zdravotní pojištění 35% z měsíční mzdy.
Režijní náklady na telefon, internet, úklid ... 8 000 Kč.
Nájem kanceláře a učebny na 1 měsíc činí 15 000 Kč.
Počáteční propagace 10 000 Kč.
Každý měsíc budu pořádat nové půlroční kurzy s 15 uchazeči a každý z nich zaplatí měsíčně 1 800 Kč.
Vlastním kapitál 100 000 Kč, další finanční prostředky mi půjčí banka na 4 roky při 15% roční úrokové míře. Splátky i úrok budou spláceny ročně vždy 1. 12.
Zvolila jsem si rovnoměrný způsob odpisování ( 1. rok – odpisová sazba 20 %, a další roky 40 %)"

Poznámka

Práce se skládá z převážné části z tabulek. Textu obsahuje cca stránku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x477e16f8866f2.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Kuzty_ucto_zakl_rozpocet.doc (99 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse