Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kvalifikace pracovníků a její měření

Kvalifikace pracovníků a její měření

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá kvalifikací pracovníků a jejím měřením. Popisuje cíl a metodiku práce. Uvádí definici kvalifikace, charakterizuje oblasti vzdělávání. Zmiňuje, čemu se věnuje program na rozvoj a vzdělávání pracovníků. Zdůrazňuje význam certifikace pracovníků, i funkce a důležitost měření jejich kvalifikace.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíl a metodika práce
3.
Literární rešerše
3.1
Definice kvalifikace
3.1.1
Druhy kvalifikace
3.1.2
Národní soustava kvalifikací
3.2
Oblasti vzdělávání
3.3
Proces vzdělávání a rozvoje pracovníků
3.3.1
Metody vzdělávání na pracovišti
3.4
Vyhledávání a výběr vhodných pracovníků
3.5
Certifikace pracovníků
3.6
Měření kvalifikace
3.6.1
Měření pracovní zručnosti
3.6.2
Kvalifikační koeficient
3.6.3
Koeficient výkonnosti řízení
4.
Závěr

Úryvek

"3.1.1 Druhy kvalifikace
1. akademická - maturita, různé tituly z vysokých či vyšších odborných škol
2. praktická - výuční list, osvědčení vydané městem
Osvědčením o kvalifikaci mohou být i různé certifikáty nebo osvědčený ze soukromých škol. (Charvátová, 2008)

3.1.2 Národní soustava kvalifikací
NKS se snaží vytvořit prostředí podporující:
− „srovnatelnost výsledků učení dosažených různými formami učení a vzdělávání, umožňující uznávání skutečných znalostí a dovedností nezávisle na způsobu jejich získání
− srovnatelnost kvalifikačních úrovní v ČR a v EU
− přenos požadavků světa práce do vzdělávání
− veřejnou informovanost o všech celostátně uznávaných kvalifikacích.“ (Charvátová, 2008)
3.2 Oblasti vzdělávání
Oblast všeobecného vzdělávání
V oblasti všeobecného chování se formují všeobecné dovednosti a znalosti (umožňující život ve společnosti). V návaznosti na ně se mohou rozvíjet specializované schopnosti. Tato oblast vzdělávání je řízena a kontrolována státem. (Koubek, 2007)

Oblast odborného vzdělávání
V oblasti odborného vzdělání (formální kvalifikace, odborná/profesní příprava) se jedinci připravují na budoucí povolání. Formují se specifické vlastnosti nutné pro určitá zaměstnání a přizpůsobují se měnícím se požadavkům pracovních míst. V této oblasti se mohou angažovat i organizace (doškolování, přeškolování). (Koubek, 2007)

a) Základní příprava na povolání - mimo organizaci, netýká se pracovníků organizace a stojí mimo systém jejího vzdělávání pracovníků. (Koubek, 2007)

b) Orientace - úsilí o zkrácení a zefektivnění adaptace nového pracovníka na organizaci, pracovní kolektiv i práci na daném pracovním místě pomocí zprostředkování všech potřebných informací, včetně specifických znalostí a dovedností potřebných pro řádný výkon práce, pro kterou byl nový pracovník přijat. (Koubek, 2007)

c) Doškolování - pokračováním odborného vzdělávání v oboru, ve kterém člověk pracuje. Jde o proces přizpůsobování znalostí a dovedností pracovníka novým požadavkům jeho současného pracovního místa, vyvolaný změnami techniky či technologie, požadavky na trhu, novými objevy v oboru, rozvojem metod řízení apod. Je považováno za významný nástroj zvyšování pracovního výkonu a prosperity organizace, za nástroj zvyšující šance pracovníků na trhu práce uvnitř organizace i mino ni. V zahraničí bývá doškolování chápáno jako určité právo zaměstnance a v některých zemích (např. Německo, Francie, Švédsko) je povinnost organizací organizovat doškolování pracovníků zakotvena v dohodách či kolektivních smlouvách. (Koubek, 2007)"

Poznámka

Práce obsahuje schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15746
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse