Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kyberpunk v literatuře

Kyberpunk v literatuře


Kategorie: Literatura

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava, Jihlava

Charakteristika: Práce obsahuje stručné vylíčení kyberpunku, kyberprostoru, literátů a jejich děl ve znamení kyberpunku.

Obsah

Obsah 3
Úvod 4
1
Cyberpunk neboli kyberpunk 6
1.1
Kyberkultura 6
1.2
Charakteristika kyberpunku 6
1.3
Historie a vývoj kyberpunku 7
1.4
Cyberspace neboli kyberprostor 8
1.4.1
Charakteristika 8
1.4.2
Historie 8
1.4.3
Kyberprostor oproti vyrtuální realitě 9
2
Literární tvůrci kyberpunku a díla 10
2.1
Bruce Sterling 10
2.2
William Gibson 10
2.3
Neuromancer 11
2.4
William Seward Burroughs 14
2.5
Sergej Lukjaněnko 14
2.6
Bludiště odrazů 15
2.7
Neal Stephenson 15
2.8
Diaspora 16
Závěr 20
Zdroje 21

Úryvek

"Nejprve bychom si měli říct něco celkově o kultuře Kyberpunku neboli
Kyberkultuře.
Samotný pojem se těžko ohraničuje. Označit jím můžeme hackerské subkultury a
internetové subkultury, také hnutí Kyberpunku. Dále potom vize do budoucnosti,
které mají co dočinění s moderními přetransformovanými technologiemi.
Kyberkultura vlastně pomáhá pojmenovat jakési kulturní praxe, které využívají
informační a komunikační technologie, ale také slouží jako označneí nových médií,
historických i aktuálních.
1.2 Charakteristika Kyberpunku
Kyberpunk, jak už víme, anglicky Cyberpunk, je podžánr Science-fiction.
Nejvlivnější byl v 80. a 90. letech 20. století. Nejzásadnější roli v něm hrají
informační a komunikační technologie, PC a umělá inteligence. Za námět často platí
nějaká činnost hackera v undergroundovém prostředí. Co se týče příběhu. Nacházíme
se v dystopickém světě, který ovládají mezinárodní korporace. Většinou se jedná o
organizovaný zločin, přičemž zápletka je zasazena v duchu detektivní drsné školy.
Nějakým způsobem se příběhu téměř vždy dotýká japonská kultura. Velmi často jsou
také zapojené drogy. Hlavní postavou bývá hrdina, který se na svět dívá cynickýma
očima a který má na těle kyberimplantáty a je čas od času ponořený do
Kyberprostoru.
Děj se skoro vždycky odehrává v blízké budoucnosti, bud na naší modré planetě
Strana 7
nebo v její bezprostřední blízkosti. Dále se pak alespon z části odehrává v
kyberprostoru. Politické prostředí je odhadem nebo předpovědí současné situace a
témata nebo problémy třeba jen trochu, ale vždy zasahují do opět do současného
života a světa."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5648fbc964c36.zip (132 kB)
Nezabalený formát:
Cyberpunk.pdf (140 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse