Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > L. N. Tolstoj - Anna Karenina

L. N. Tolstoj - Anna Karenina


Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace, Brno

Charakteristika: Práce se zaměřuje na maturitní otázku L. N. Tolstoje - Anna Karenina. Rozebírá postavy, děj i kompozici díla.

Obsah

1.Charakteristika díla
2.Téma
3.Motivy
4.Postavy
5.Děj
6.Kompozice
7.Jazyk a styl
8.Autor
9.Směry, epocha

Úryvek

"Charakteristika


• Rozsáhlý (900 stran) společenský a psychologický román, jeden z nejvýznamnějších
• Studie ženy - aristokratky, která řeší rozpor mezi povinností a láskou
• Několik dějových linií, které se postupně proplétají
• Zachycuje obraz ruského rodinného života a vyšší společnost ve 2. pol. 19. století, během asi sedmi let
• Srovnání s Paní Bovaryovou od Gustava Flauberta
Téma
• Životní tragédie Anny, která řeší rozpor mezi povinností k manželovi, synovi a milostným poblouzněním
Motivy
• Vášnivá, neopětovaná, zklamaná láska
• Cesta
• Rozpor mezi sny a touhami jednotlivce a společenskými konvencemi
• Psychologické studie
• Model ruské tradiční rodiny – studium společnosti – kritika autora
• Kritika pokrytecké morálky společnosti
• Autor zachycuje krizi rodiny a milostného vztahu na třech příkladech:
Anna a Vronskij – konflikt končí sebevraždou
Dolly a Stěpan Oblonští – Dolly se smíří s konvenčním vztahem kvůli dětem
Levin a Kitty – krize je překonána, lásku doplní i hluboké porozumnění
Postavy
• Velké množství postav, jejich osudy se propojují
• Soustředí se na vyšší vrstvy (aristokracie)
• Detailní vykreslení psychologie postav
• Postavy se vlivem životních událostí vyvíjí
• Anna Karenina: na začátku románu na vrcholu života (elegantní, krásná, zralá, duchaplná, moudrá, srdečná a okouzlující), manželka úředníka, hluboce citově i morálně založená, dá přednost opravdovému citu před pokryteckým životem (podřízení muži a postavení) i životem ve lži (kdy obelhává manžela a schází se s jiným), i když musí obětovat to nejcennější, co má – syna Serjožu; její jednání je společensky odsouzeno, je naprosto odepsána → osobní krize, nedokáže najít vztah ke druhému dítěti, ztratí jistotu v lásce, je prakticky rozložena, je žárlivá a paranoidní, bezvýchodnou situaci vyřeší sebevraždou
• Vronský: na počátku mladík bez pevných citových vazeb, hluboce se ale zamiluje do Anny, je ochoten kvůli ní utrpět ztráty společenských vazeb, postupně ale začne trpět odloučením od společnosti, jejími žárlivými scénami a začne podléhat nátlakům přátel a matky, aby ji opustil a nekazil si kariéru
• Karenin: typ chladného, necitlivého člověka, kariérista; i přes hlubokou propast mezi ním a manželkou je ochoten s ní zůstat v manželství, aby neztratil společenskou prestiž, na druhou stranu se dá chápat jako oběť své doby, i jako Anny, kterou chtěl milovat, ale ona k tomu nebyla přístupna
• Levin: dává přednost klidnému venkovskému životu, prostým lidem, hledá opravdovou lásku; alter ego autora (konzervativní, ale demokratické názory, touha modernizovat Rusko, filozofuje nad životem i smrtí)
• Kitty: sestra Dolly, mladá a krásná dívka, kterou hluboce ranní zrada Vronského a uzavře se do sebe, nakonec pochopí, že s Levinem může být šťastná, s obtížemi si ale zvyká na venkovský život"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5571c2763f44b.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
L.N.Tolstoj.doc (70 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse