Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > LSD a halucinogeny

LSD a halucinogeny


Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá halucinogenními látkami. Seznamuje se základními fakty o nich a s jejich stručnou historií. Popisuje také jejich význam ve starých kulturách. Přibližuje experimenty s LSD v 60. a 70. letech, i dostupnost, či nedostupnost této drogy. Zprostředkovává pohled na halucinogeny jako na bránu jiného vnímání.

Obsah

1.
Dělení halucinogenů - přírodní, syntetické
2.
Přírodní halucinogeny v historii
3.
20. stol. a syntetické halucinogeny
4.
Výzkumy LSD
5.
Zákaz LSD ve světě
6.
Výzkum halucinogenů v r. 2006
6.1
Článek Rolanda Griffithse
6.2
Účinky na zdravé jedince
6.3
Mystické zážitky pod vlivem halucinogenů

Úryvek

"V srpnu roku 2006 se v odborném časopise Psychopharmacology objevil článek Rolanda Griffithse, který popisuje schopnost psilocybinu vyvolat mystický zážitek s určitým duchovním smyslem. Tato studie vyvolala mnoho vědeckých i laických reakcí (u nás komentář ke studii a článku vyšel v Lidových novinách (Duchovní svět lysohlávek, 21.7.2006). Na studii bylo použito grantu Národního ústavu zneužívání návykových látek (National Institute on Drug Abuse, NIDA), ale s důrazným upozorněním ředitelky ústavu Nory Volkow, že až jsou psychedelické drogy fyzicky nenávykové, mohu u predisponovaných jedinců fungovat jako spouštěč psychózy či jiných duševních poruch.
Ve výzkumu byl zkoumán vliv halucinogenů na psychiku zdravých jedinců, kteří nikdy halucinogeny neužívali a v jejichž rodinné anamnéze nebyl nikdo, kdo by trpěl psychózou . Vše probíhalo pod vedením Rolanda, Griffithse (profesor behaviorální neuropsychologie univerzity v Baltimoru). Účastníci měli průměrný věk 46 let, všichni dosáhli nadprůměrného vzdělání a byli aktivní v duchovní či religiózní oblasti. Motivací jim bylo především zjištění účinků psilocybinu a následné reflexe v terapeutickém kruhu na sezeních.
Sezení byla individuální a vše zaznamenávali dva monitoři, kteří se zkoumanými jedinci nejprve navázali vztah tak, aby získali jeho důvěru a v případě úzkosti či problému pak mohli pomoci s provedením tripem. Po sedmi hodinách působení látky pak účastníci výzkumu vyplňovali dotazník. Byl hodnocen nejen průběh tripu, monitoři hovořili také s rodinami účastníků. Podle dotazníků pak bylo zjištěno, že 22 z 30 účastníků prožilo mystické vytržení, občasné negativní efekty (úzkost, paranoia) vždy do konce setkání odezněly. 67% účastníků pak hodnotilo trip jako nejsmysluplnější zážitek svého života, většina se shodla, že i nich došlo k pozitivním změnám v postojích, emotivitě a chování. Pro 33% byl trip nejdůležitější spirituální prožitek v životě, pro 79% znamenal tento zážitek zlepšení subjektivního pocitu pohody a náhledu na sebe sama."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48797987c40ac.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
LSD_halucin.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse