Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Laboratorní důkaz bovinního papillomaviru - odborná práce slovensky

Laboratorní důkaz bovinního papillomaviru - odborná práce slovensky

Kategorie: Veterinární medicína, Přírodní vědy - cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Odborná práce si klade za cíl zavést laboratorní diagnostiku bovinního papillomaviru (BPV) jako původce sarkoidů u koní. Po představení literatury vztahující se k tomuto tématu autor vysvětluje strukturu a vlastnosti viru. Seznamuje se vznikem nemocí způsobných tímto virem, s jejich příznaky a terapeutickými možnostmi, jak léčit tato onemocnění. Následuje objasnění prevence a popis laboratorního vyšetření BPV, včetně charakteristiky materiálu a metod využitých pro odběr vzorků určených k rozboru.

Obsah

1.
Úvod
2.
Literární přehled
2.1.
Taxonomické zařazení BPV-1 a BPV-2
2.2.
Genom BPV-1
2.3.
Struktura a vlastnosti viru
2.3.1.
Strukturální uspořádání virionu
2.3.2.
Virové proteiny
2.3.2.1.
Protein E5
2.3.3.
Časová postupnost expresie virových proteinů
2.3.4.
Vlastnosti papillomavirů
2.4.
Patonegeze papillomavirových onemocnění
2.4.1.
Infekce hostitelské buňky
2.4.2.
Replikace viru v organismu
2.4.3.
BPV a patogeneze equinného sarkoidu
2.5.
Klinické příznaky a histopatologické změny
2.5.1.
Přehled klinických příznaků u jednotlivých papillomavirových onemocnění
2.5.2.
Klinické příznaky jednotlivých typů sarkoidů
2.5.2.1.
Histopatologie sarkoidů
2.6.
Terapie sarkoidů
2.7.
Epizootologie
2.8.
Prevence onemocnění způsobených papillomaviry
2.9.
Laboratorní diagnostika papillomavirů
2.9.1.
Odběr a transport vzorků
2.9.2.
Histologické metody
2.9.3.
Imunohistochemické metody detekce viru
2.9.4.
Detekce viru polymerázovou reakcí
2.10.
Molekulární diagnostické metody a jejich obecný princip
3.
Materiál a metodika
3.1.
Materiál
3.1.1.
Vzorky
3.1.2.
Primery
3.1.3.
Reakční směs pro PCR
3.1.4.
Kmeny bakterií
3.1.5.
Plazmidový vektor
3.1.6.
Roztoky a pufry
3.1.7.
Standardy molekulové hmotnosti
3.1.8.
Plasty
3.1.9.
Odběrové materiály
3.2.
Metodika
3.2.1.
Izolace a purifikace nukleových kyselin
3.2.2.
PCR
3.2.3.
Vizualizace výsledků PCR
3.2.4.
Gelová extrakce
3.2.5.
Sekvenování genu pro protein E5
3.2.6.
Reverzní transkripce
3.2.7.
Vytvoření pozitivní kontroly pro PCR
4.
Výsledky
4.1.
Důkaz viru a jeho druhové zařazení
4.2.
Důkaz transkripce genu pro E5
4.3.
Vytvoření pozitivní kontroly pro diagnostickou PCR
5.
Diskuze
5.1.
Výběr laboratorních metod
5.2.
Interpretace dosažených výsledků
6.
Závěr
7.
Přílohy (obrázky, text)

Úryvek

"2.4 Patogenézia papillomavírusových ochorení
2.4.1 Infekcia hostiteľskej bunky
Väčšina papillomavírusov infikuje epiteliálne bunky, spôsobujú proliferatívne lézie popísané ako bradavice, papilómy alebo kondylómy. Niektoré typy infikujú fibroblasty, čo môže mať za následok fibroblastický tumor. Sú to obvykle benígne a spontánne regredujúce nádory. Veľmi nebezpečné sú však typy schopné konvertovať na malígne karcinómy, ktoré môžu metastázováť ako napríklad ľuský papillomavírus (HPV) typ 16 a 18 spojovaný so vznikom rakoviny krčku maternice u žien (Chambers a kol., 2003; Sellon a kol., 2007).
Papillomavírusy sa nevyznačujú len hostiteľskou špecifitou, ale aj úzkym tkanivovým tropizmom. Množia sa v bunkách kože alebo slizníc genitálií, ústnej dutiny, hrtanu a spojivky. Vírus penetruje cez poškodené miesto na koži alebo sliznici a infikuje bazálnu vrstvu epitelových buniek. Tam prebieha neproduktívna infekcia, vírus sa nemnoží, vznikajú iba transformačné proteíny, ktoré po inkubačnej dobe niekoľkých mesiacov až rokov indukujú tvorbu rôznych druhov papilómov ako napr. bradavice na koži, kondylómy na slizniciach genitálií. Produktívna infekcia s množením infekčných vírusových častíc sa uskutočňuje len v úplne diferencovaných keratinocytoch nachádzajúcich sa v najvrchnejších vrstvách papilómov. Papilómy po určitom čase spontánne regredujú, môžu však aj konvertovať na malígne karcinómy ako v prípade HPV za vzniku rakoviny krčku maternice u žien (Žemla, 1998).
2.4.2 Replikácia vírusu v organizme
Replikácia papillomavírusov úzko súvisí s rastom a diferenciáciou buniek vrstevnatého dlaždicového a slizničného epitelu od pôvodných buniek bazálnej membrány k šupinovitým bunkám tvoriacim povrchovú vrstvu kože a mukóznych membrán (Obr. 2).
Aktívne deliace sa germinatívne (mitoticky aktívne) bunky v stratum basale sú infikované najskôr a predpokladá sa, že sa vírusy udržujú vo forme provírusov, v takzvanej neproduktívnej forme po celú dobu bunečnej diferenciácie. Hyperplázia navodená skorými proteínmi vírusu, ktoré sa začnú produkovať v stratum basale, vedie k deleniu bazálnych buniek a oneskorenému vyzretiu buniek v stratum spinosum a stratum granulosum. Tieto bunky sa začnú hromadiť v tvoriacom sa papilome. Replikácia DNA vírusu prebieha v stratum spinosum a stratum granulosum a taktiež expresia neskorých génov kódujúcich proteíny kapsidy je prvýkrát zaznamenaná v bunkách stratum spinosum (Murphy a kol., 2009). Iné zdroje uvádzajú prvotnú expresiu neskorých genov až v stratum granulosum a vo viac diferencovaných vrstvách epitelu (Rong a Zhi-Ming, 2009). Nazhromaždenie veľkého množstva viriónov a s tým súvisiaca cytopatológia sú najvýraznejšie v startum granulosum. Virióny sa zhromažďujú v jadre a sú do prostredia uvolňované s odlupovaním zrohovatelých odumretých buniek stratum corneum kože alebo nekeratinizujúcimi bunkami mukóznej sliznice (Murphy a kol., 2009).

2.4.3 BPV a patogenézia equinného sarkoidu
Niektoré papillomavírusy ako aj bovinný papillomavírus sú schopné vyvolať infekciu u iného ako prirodzeného hostiteľa. BPV môže spôsobiť vznik fibroblastického tumoru u myší a maligný fibroblastický tumor u škrečkov. Tieto dva kožné tumory sú schopné metastázovať z podkožia do pľúc.
Účasť vírusu BPV na patogenézii sarkoidu u koní bola dokázaná, ale presný priebeh patogenézie nie je ešte úplne objasnený. Počas transformácie buniek nešpecifického hostiteľa sú genómy BPV udržované v bunke episomálne. Naviac u nich prebieha len transkripcia skorých génov, ktoré kontrolujú rast buniek. Nedochádza k formovaniu kapsidy, pretože expresia kapsidových proteínov vyžaduje bunečné prostredie diferencovaných keratinocytov prirodzeného hostitela vírusu. Z toho vyplýva, že dochádza k produkcii transformačných proteínov a navodeniu tvorby tumorov, ale funkčný virión sa nevytvára (Chambers a kol., 2003).
2.5 Klinické príznaky a histopatologické zmeny
2.5.1 Prehľad klinických príznakov u jednotlivých papillomavírusových ochorení.
Tabuľka č. 1: Prehľad klinických príznakov u papillomavírusov"

Poznámka

Práce obsahuje fotografie, tabulky a grafy. Čistý text je cca 27 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23468
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse