Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Laboratorní práce z chemie (první ročník)

Laboratorní práce z chemie (první ročník)


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce obsahuje 16 zpracovaných laboratorních prací s principy, schématy, postupy práce a vysvětleními, se kterými se můžete setkat na střední škole v prvním ročníku.

Obsah

1.
Laboratorní práce číslo 1: Úvod do laboratorních prací
2.
Laboratorní práce číslo 2: Filtrace za normálního a sníženého tlaku
3.
Laboratorní práce číslo 3: Destilace
4.
Laboratorní práce číslo 4: Názvosloví anorganických sloučenin
5.
Laboratorní práce číslo 5: Chemické výpočty
6.
Laboratorní práce číslo 6: Výpočty ze vzorců a výpočet stechiometrického vzorce
7.
Laboratorní práce číslo 7: Krystalizace
8.
Laboratorní práce číslo 8: Stanovení molární hmotnosti CO2
9.
Laboratorní práce číslo 9: Sublimace
10.
Laboratorní práce číslo 10: Vodík
11.
Laboratorní práce číslo 11: Vazby, tvary molekul
12.
Laboratorní práce číslo 12: Sestavování molekul anorg. sloučenin
13.
Laboratorní práce číslo 13: Redoxní reakce
14.
Laboratorní práce číslo 14: Výpočty z chemické rovnice
15.
Laboratorní práce číslo 15: Chemická kinetika
16.
Laboratorní práce číslo 16: Výpočty roztoků

Úryvek

"Pomůcky:
3 kádinky, odsávací baňka, 2 filtrovací papíry, nálevka, Büchnerova nálevka, vodní vývěva, držák, stojan, skleněná tyčinka, nůžky, lžička
Chemikálie:
voda, hydroxid sodný, síran vápenatý
Ch. rovnice:
CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2↓
Postup práce:
1. Přefiltroval jsem část směsi filtrací za normálních podmínek přes skládaný filtr.
2. Sestavil jsem aparaturu pro filtraci za sníženého tlaku podle obrázku.
3. Za sníženého tlaku jsem přefiltroval zbytek směsi.
4. Doplnil jsem názvy pomůcek do obrázků.
Schéma:
1) Filtrace za normálního tlaku
2) Filtrace za sníženého tlaku
Závěr:
Díky vzniklému podtlaku je filtrace za sníženého tlaku, jak jsem přes počáteční komplikace pozoroval, rychlejší než filtrace, která probíhá pouze za atmosférického tlaku."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky, tabulky a schémata. Rozsah čistého textu činí cca 12 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54296d0dba0ba.zip (1330 kB)
Nezabalený formát:
Laboratorni_prace_z_chemie___1.pdf (1427 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse