Lakomec


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Karviná - Hranice

Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor díla Lakomec od Moliéra. Lze použít jak k maturitní zkoušce, tak k referátu.

Obsah

1.
Forma
2.
Obsah
3.
Autor
4.
Inspirace daným literárním dílem

Úryvek

"literární teorie – FORMA

1) OBECNÁ CHARAKTERISTIKA LITERÁRNÍHO DÍLA
- jedná se o klasickou komedii o pěti dějstvích
- kompozice díla je chronologická
- příběh se odehrává ve druhé polovině 17. století v Paříži
- literárním druhem je DRAMA, literárním žánrem je KOMEDIE

2) ORGANIZACE JAZYKOVÝCH PROSTŘEDKŮ
- zvláštností je, že hra byla psána formou prózy, což byl i jeden z důvodů, proč se ve své době
neuchytila
- jde o satirické podobenství plné ironie a nadsázky
- objevují se zde metafory i hyperboly
- v díle najdeme také metonymii, hovorové výrazy, zdrobněliny či různá rčení
- v překladu se téměř nevyskytují žádné archaismy

OBSAH
3) TÉMATICKÁ VÝSTAVBA
- hlavním tématem díla Lakomec je výsměch a kritika chamtivosti a touhy po penězích –
člověk je schopen kvůli penězům zanedbávat přirozené mezilidské vztahy, svou rodinu, své
přátele a dokonce i sám sebe; na nikoho nebere ohled
- hlavní postavy:
- Harpagon – měšťanský lichvář a lakomec, který je pro peníze ochoten obětovat
cokoliv, ztráta peněz pro něj znamená naprostou tragédii, nechuť k životu a ztrátu
smyslu života, je to otec Kleanta a Elišky
- Kleant – Harpagonův syn, je zamilován do Mariany, láska jeho otce k penězům se
mu příčí – je pravým opakem otce
- Eliška – Harpagonova dcera, je zamilována do Valéra, stejně jako Kleant ani ona
netouží po penězích, ale po lásce a šťastném životě
- Čipera (Šindel, Štika) – je oddaný svému pánu Kleantovi, ukradl Harpagonovi jeho
truhlici s 30 000 zlatými
- Valér – Harpagonův sluha, miluje jeho dceru Elišku
- Mariana – chudá dívka, která se zamilovala do Kleanta, měla se provdat za
Harpagona, ale nakonec k tomu nedošlo
- Anselm – šlechtic, má si vzít Elišku proti její vůli, na konci hry se ukáže, že je otcem
Valéra a Mariany
- Frosina – dohazovačka

4) VÝZNAM SDĚLENÍ
- svou tématikou je hra Lakomec, stejně jako ostatní Moliérova díla, nadčasová, ale stále
aktuální
- na tehdejší dobu se jednalo o dost neobvyklé dílo, především kvůli otevřenému kritizování
vyšších vrstev a zkaženosti světa obecně
- dílo také poukazuje na skutečnost, jak dokážou peníze ovlivnit lidské myšlení – ačkoliv
peníze nejsou všechno, někteří lidé to takto vnímají, a dokonce jsou schopni obětovat i
vlastní rodinu jen proto, aby peníze měli
- Moliére v díle zesměšňuje "maloměšťáctví"; sám vyrůstal v rodině bohatého
maloměstského otce a od tohoto života utekl k divadlu
literární historie – SPOLEČENSKO - HISTORICKÉ POZADÍ
- dílo vzniklo v roce 1668, kdy se prosazovala literatura klasicismu
- Moliére se mírně inspiroval komedií Aulularia (= Komedie o hrnci) od římského dramatika
Plauta"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x546a5a014f7b8.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Lakomec_Moliere_24.11..doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse