Seminarky.cz > Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace

Ulice: Žižkova 1818

Město: Karviná - Hranice

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Tahová statická zkouška - laboratorní protokol

Jedná se o zpracované laboratorní cvičení, jehož zadáním bylo provést statickou zkoušku v tahu, z naměřených hodnot posléze určit ze strojírenských ta... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

670x

Postup obrábění v jednotlivých operacích na soustruhu

Práce obsahuje plný rozepsaný postup při soustružení strojní součástí. Obsahuje výpočty pro návrh součástí, která se bude soustružit. Výpočet strojníc... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

641x

Zkouška plechu dle Erichsena - laboratorní protokol

Tento protokol je zápisem zjišťování hlubokotažnosti vzorku plechu. Obsahuje popis jak postupovat při zkoušce, včetně možných varianty vyhodnocení zk... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

427x

Měření výkonu střídavého proudu - laboratorní protokol

Tento protokol měří u jednofázového idukčního motoru příkon a proud při
různém napětí a z naměřených hodnot určuje účiník, činný a jalový proud,... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

362x

Měření spotřeby elektrické energie pomocí elektroměru - laboratorní protokol

Tento protokol kontroluje přesnost jednofázového elektroměru přenosným wattmetrem při různém zatížení. Z naměřených hodnot vypočítává chybu elektroměr... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

275x

Romeo a Julie

Práce obsahuje soubor se základními informacemi o tom, co by student měl znát k maturitní zkoušce z ČJ z rozboru díla Romeo a Julie od Williama Shakes... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Čeština

183x

Lakomec

Práce obsahuje stručný rozbor díla Lakomec od Moliéra. Lze použít jak k maturitní zkoušce, tak k referátu. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

177x

Měření na trojfázovém asynchronním motoru - laboratorní protokol

Protokol se zabývá zatěžovací zkouškou provedenou na trojfázovém asynchronním stroji. V podsynchronním režimu pro zatížení 1.50, 1.25, 1.00, 0.75, 0.5... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

154x

Kontrola kolíku na otlačení a střih

Práce je zaměřena na kontrolu kolíku na otlačení a střih. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Zápisky z hodin

Kategorie: Fyzika, Průmyslová škola

150x

Zjisti povrchovou tvrdost materiálů daných vzorků - laboratorní protokol

Jedná se o vypracovaný protokol z laboratorního cvičení, jehož zadáním bylo zjistit povrchovou tvrdost materiálů daných vzorků statickými, ale i dynam... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Průmyslová škola

144x
1  2  3  4  5  6  »