Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Leadership development program

Leadership development program

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá konkrétní oblastí řízení lidských zdrojů, kterou je samostatný styl vedení – leadership ve veřejné správě a rozvíjí tedy především kritérium 1 Modelu CAF - vedení. Vedení je zde chápáno jako řízení organizace veřejného sektoru. Nejsou zde tedy řešeny otázky vytváření strategií, ani definice cílů ve smyslu kvality veřejných politik, za které jsou zodpovědní volení politici. Text se také dotýká kritéria 3 - zaměstnanci, kteří hodnotí, zda organizace slaďuje své strategické cíle s lidskými zdroji tak, aby byly identifikovány, rozvíjeny, správně uplatňovány a byla jim věnována péče s cílem jejich optimálního využití a dosažení úspěchu.

Obsah

1.
Úvod
1.
Manažer jako vůdčí osobnost (leader)
1.1.
Kdo je leader? Co je leadership?
1.1.1.
Lidské potřeby
1.1.2.
Komunikace a rozhodování
1.1.3.
Vlastnosti a postoje vůdce
1.1.4.
Vedení ve veřejné správě
1.2.
Styl vedení
1.2.1.
Koučování
1.2.2.
Delegování
1.3.
Leadership během změny
1.4.
Leadership během krizových situací
1.5.
Motivační strategie
2.
Leadership a styl vedení v týmu
3.
Leadership a talent management
3.1.
Lidské zdroje
3.1.1.
Zaměstnanci v rámci veřejné správy (model CAF)
3.2.
Talent a talent management
3.2.1.
Výběr a podpora budoucích vůdců
3.2.2.
Výběr talentů z externích a interních zdrojů
3.3.
Management znalostí

Úryvek

"1.1. KDO JE LEADER? CO JE LEADERSHIP?
Slovo leader neboli vůdce (4) má kořeny v anglosaském označení pro pěšinu, silnici nebo kurz lodi plující po moři. Znamená cestu, vývoj. Vůdcovství má tedy smysl pouze pro společnost, která se nachází na nějaké „cestě“. Smyslem vůdcovství je určování správného směru. Označení vůdce nemusí nutně znamenat člověka stojícího v čele. Musí ale znamenat člověka, který povede lidi a bude jim udávat směr, bude držet skupinu pohromadě a bude jí na dosah. Vůdcovství je často vysvětlováno na příkladu pastýře a jeho stáda. Pastýř udává směr, udržuje jednotu stáda a uspokojuje individuální potřeby svých ovcí.
Existuje několik rozdílných úrovní vůdcovství (4): týmové, operativní, strategické, národní a globální. Filozofii vůdcovství je možné uplatnit na všech těchto úrovních, protože překračuje hranice dané barvou pleti, rasou, pohlavím, časem a prostorem. Základní rysy lidské povahy jsou totiž víceméně stále stejné. Z historie jsou známy především vůdci ze sféry vojenské nebo politické. Již Sokrates a Xenofon ale učili, že dobrý obchodník se může stát i dobrým generálem, přestože nemá zkušenosti z války, a že tedy schopnost vůdcovství je do určité míry universální. Druhá světová válka nepřímo urychlila všeobecný posun k větší demokracii a lepšímu vůdcovství na pracovišti. Vynikající generálové v té době začali věřit a hlásat, že vůdcovství může být stejně efektivní i v době míru. Opět vycházeli z předpokladu, že lidská přirozenost se nemění. Díky tomu se postupně vůdcovství začalo uplatňovat i na poli průmyslové výroby a nyní se nacházíme na počátku nové éry managementu prostřednictvím vůdcovství. V důsledku výše uvedených skutečností nebude tato kapitola věnována výhradně leadershipu v oblasti veřejné správy, ale bude se spíše snažit vyjádřit samotnou filozofii vůdcovství.
Vůdcovství je jeden ze způsobů, jak přinutit jiné lidi, aby dělali to, co chce vůdce (2). Vůdcovství vyžaduje po vůdci vynaložení úsilí a svých nejlepších sil na to, aby získal souhlas svých lidí se svými záměry a cíly, aby získal jejich oddanost a angažovanost. Dalšími způsoby, jakými vůdce může dosáhnout práce lidí za účelem naplnění svých představ, je uplatňování moci demonstrováním toho, že je odborník, využíváním postavení a pravomocí manažera, nabízením odměn za projevenou ochotu a za vyhovění nebo naznačováním, že neochota či nevyhovění bude znamenat trest. Takové způsoby jsou ale nevhodnou základnou pro dlouhodobé produktivní vztahy. Z toho plyne, že vůdcovství je jedinou zodpovědnou a dlouhodobou možností, jak uplatňovat moc.
To, co vůdce chce dělat, může dělat pouze prostřednictvím druhých lidí. Oni produkují práci a vůdce je potřebujete. K tomu, aby vůdce dokázal přimět své lidi k tomu, aby ho následovali a ochotně pracovali za účelem naplnění jeho cílů, musí vůdce vědět, co je potřeba dělat, musí mít potřebné vědomosti a musí mít i správné osobnostní charakteristiky (4). Následující odstavce budou postupně věnovány jak praktickému přístupu k vůdcovství, který se zaměřuje na to, co musí vůdce dělat, tak přístupu z hlediska vlastností (jaký musí vůdce být). Přístup z hlediska vědomostí (co musí vůdce znát) zde nebude podrobněji rozveden, protože závisí na konkrétní oblasti aplikace vůdcovství."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19068
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse