Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Lehká mozková dysfunkce

Lehká mozková dysfunkce


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce vysvětluje, co je to lehká mozková dysfunkce, a koho se týká. Dále se věnuje rozdílům mezi lehkou a těžkou mozkovou dysfunkcí, i příčinám, a období vzniku lehké mozkové dysfunkce. Uvádí, jak se chovat k postiženým, jaké jsou projevy lehké mozkové dysfunkce, a jak vychovávat dítě s dysfunkcí v rodinách.

Obsah

Úvod
1.
Lehká mozková dysfunkce
2.
Příčina a období vzniku lehké mozkové dysfunkce (LMD)
3.
Co dělat s těmito dětmi?
4.
Projevy LMD
5.
Výchova v rodinách
Závěr

Úryvek

"Příčina a období vzniku LMD

Vznikají většinou drobným poškozením centrální nervové soustavy v raných vývojových obdobích, v době před, během a časně po porodu. Může se zde projevovat i vliv genetických odchylek. Znaný vliv na dítě má stav těhotné matky. Bylo zjištěno , že příčinou může být například obezita, cukrovka nebo závislost. I vlastní porod je velice důležitý. Určitá rizika nesou například dvojčata, dlouho trvající porody, překotné porody, císařský řez, kvůli narkóze, klešťový i uměle vyvolaný porod.

Co dělat s těmito dětmi?

Přestat děti kárat, nadměrně trestat a moralizovat. V přístupu k dítěti být klidný, laskavý, ale důsledný. Dítě pozitivně motivovat, chválit i za snahu. Dodržovat pravidelný režim.

Projevy LMD

U zvýšeného motorického neklidu si dítě neustále s něčím hraje, nevydrží chvilku v klidu, vrtí se kope nohama, houpe se na židli. S těmito dětmi je třeba neustále střídat činnosti různého druhu, netrestat drobný psychomotorický neklid při vyučování. Drobný neklid můžeme ovlivnit i jemným dotykem. Více se věnovat tomuto dítěti ve chvílích, kdy je klidnější (lépe vnímá).
U motorické neobratnosti má dítě obtíže v hrubé motorice, špatně koordinuje pohyby, bývá i grafomotoricky neobratné.u těchto dětí bychom neměli snižovat známku za nepečlivost, nenechávat dítě zbytečně přepisovat. Při tělesné výchově nezařazovat soutěže pojené s hodnocením jednotlivců, dát dítěti možnost vyniknout v tom , co dovede.
Poruchy řeči úzce souvisí s poruchami motoriky. Při poruše řeči dochází k artikulační neobratnosti, k potížím s vyslovováním delších a obtížnějších slov. Mívají poruchy při tvorbě pojmů a s tím spojené potíže v českém jazyce. Dochází k špatné komunikaci s ostatními. S těmito dětmi je třeba ve škole dělat artikulační a rytmická cvičení, rozvíjet slovní zásobu – hry se slovy.
U poruch s koncentrací a pozorností a paměti jsou děti nepozorné, nesoustředí se jsou těkavé. Jejich pozornost ulpívá na jednom předmětu a mají opožděné reakce na pokyny. Tyto děti je vhodné usadit na klidná místa – přední lavice- , aby měli na lavici pouze nezbytné pomůcky. Je třeba je častěji kontrolovat a pokyny opakovat v klidu.
Děti s poruchami vnímání můžou mít potíže ve zrakovém i sluchovém vnímání. Mají poruchy s orientací pravá – levá, ale i v čase. Špatně vnímají souvislosti, nemají smysl pro systém, posloupnost. U těchto dětí je třeba vytvořit určitou pravidelnost, řád až stereotyp. Při školní práci stanovit cíle a jejich postupné dosažení po jednoduchých úsecích"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: psyx0007.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Lehka_mozk_dysfunkce.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse