Seminarky.cz > Životopisy > > > Leonardo da Vinci

Leonardo da VinciKategorie: Umělecké obory, Přírodovědné a technické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje životopis Leonarda da Vinci a soupis jeho významných výtvarných děl a vynálezů.

Obsah

1.
Životopis
2.
Výtvarná díla
3.
Vynálezy

Úryvek

"Leonardo da Vinci

Byl všestranná renesanční osobnost. Byl významný malíř, sochař, architekt, přírodovědec, hudebník, spisovatel, vynálezce a konstruktér.
Leonardo da Vinci se narodil 15. dubna 1452 v Toskánsku, ve vesnici Anchiani nedaleko města Vinci v blízkosti Florencie. Byl nemanželským dítětem vesnické děvečky a notáře. Pět let vyrůstal na venkově pouze s matkou a poté žil s otcem ve Vinci, kde začal chodit do školy.
V letech 1469–1472 byl pak žákem výtvarníka Andrei del Verrocchia ve Florencii společně s Botticellim, Peruginem a Lorenzem di Credi. U něj získal technickou dovednost, naučil se funkčnímu, přesnému a objektivnímu zobrazování předmětů.
Kolem r. 1472 Leonardo maluje tvář anděla a krajinu v pozadí Verrocchiova obrazu Křest Kristův. V té době bylo zvykem, že mistr namaloval pouze základní rozvržení obrazu a hlavní postavy, zbytek pak malovali žáci. Verrocchio byl dokonalostí Leonardovi malby tak unešen, že u dalších obrazů sám pouze navrhoval rozvržení, zbytek práce zůstal na žácích a všechny tváře maloval Leonardo.
Roku 1472 byl podle písemných záznamů přijat do cechu malířského San Luca.
V roce 1482 odešel na pozvání vévody Lodovica Sforzy z Florencie do Milána. V těchto letech kolem sebe shromažďuje skupinku následovníků, z nichž někteří mu zůstávají věrni až do konce života. Ve Florencii nikdy takový obdiv nenalezl, neb jeho osobitý styl byl pro tu dobu příliš novátorský a nepokrokový skepticismus Florenťanů mu tak nikdy nemohl poskytnout uznání, kterého by zasluhoval.
Kolem roku 1483 Leonardo začíná svoje studium aerodynamiky a fyziky, anatomie, meteorologie, astronomie a kosmografie. Zajímá se o Pythagorovu matematiku, již si brzy osvojuje a činí ji základem vlastních bádání. Poznatky získané prostřednictvím vědeckého zkoumání byly využity k dramatickému efektu celé kompozice. Umění a věda se tak pro Leonarda stávají nerozlučné hodnoty.
V roce 1495 započal práci na Poslední večeři. Užil nové techniky s temperou a olejem.
Od roku 1516 až do své smrti žil ve Francii na pozvání krále Františka I.

Výtvarná díla
• Madona ve skalách (1483–1493)
• Poslední večeře (da Vinci) (1495–1498) – nástěnná malba 440 × 880 cm Milán, refektář konventu Santa Maria delle Grazie
• Sv. Anna samotřetí (1501–1507)
• Bitva u Anghiari (1505)
• Mona Lisa (La Gioconda) (1503–1506)
• Autoportrét
• Dáma s hranostajem, Kraków, Czartoryski Museum (1488-1490) atd…
Vynálezy
• létací stroje
• pracovní nástroje
• válečné stroje:

Poznámka

Součástí práce jsou drobné ilustrace.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x504b7dd96f9c8.zip (154 kB)
Nezabalený formát:
Leonardo_da_Vinci.doc (189 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse