Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Liberalismus v poznámkách

Liberalismus v poznámkáchKategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace, Sokolov

Charakteristika: Stručný referát obsahuje poznámky k východiskům, tvrzením, cílům, směrům a představitelům liberalismu.

Obsah

1.
Východiska
2.
Stát
3.
Ekonomika
4.
Praktická politika
5.
Nedávný vývoj liberalismu
6.
Představitelé

Úryvek

"Obecně
V přírodě neexistuje pozitivní morální vedení.
Přirozená práva jedince (právo, svoboda) a metodologický individualismus (homo economicus), neutralita státu ke
skupinám.
Ke státu
Stát garantuje zákony, na jejichž základě stojí svoboda, základní hodnota liberalismu.
Stát vznikl na základě existující společenské smlouvy a slouží zájmům jedinců.
Platí principy omezené vlády (ústava, listiny), dělby moci, „brzdy a protiváhy“, federalismu.
Cílem vlády je zabezpečení podmínek pro všechny způsoby života lidí a jejich individuální svobodu; jakákoliv regulace
může vyvolat nežádoucí reakci (viz absence pozitivního vedení v přírodě) -> princip minimálního státu (člověk ses stará
sám o sebe).
Ekonomika
Platí princip laissez-faire, laissez-passez (nech pracovat, nech jít), tedy minimální intervence, ovšem racionálně (viz
moderní liberalismus).
Proti inflaci (a ne proti nezaměstnanosti – určující je politika centrální banky), státnímu deficitu, sociálnímu státu, celním
a jiným překážkám obchodu.
Důraz na velkou konkurenci (platí princip neviditelné ruky trhu), privatizaci, aktivní trh práce, nízké daně.
Praktická politika
Viz dějinný vývoj, rozmělnění do ostatních stran, převaha v ekonomice. Politické strany úpadek.
Nedávný vývoj liberalismu
Od klasického liberalismu jenž je popsán výše, se ve 20. století odlišil tzv. moderní či socializující liberalismus. Popis:
Svoboda definována pozitivně (právo jednice na autonomní rozvoj) a ne již negativně (absence vnějších omezení).
Stát zabezpečuje všem rovné startovní podmínky, využívaje i pozitivní diskriminace.
Ekonomický intervencionalismus.
Představitelé
John Locke, Spinoza, Montesquieu; Adam Smith, Hayek, Milton Friedman; Friedman, Fukuyama, Nozick & Buchanan."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508bae9b0b015.zip (29 kB)
Nezabalený formát:
Liberalismus_v_poznamkach.pdf (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse