Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Libušin soud podle Rukopisu zelenohorského

Libušin soud podle Rukopisu zelenohorského


Kategorie: Literatura

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o shrnutí básně Libušin soud tak, jak je zachycena v Rukopise zelenohorském. Práce seznamuje čtenáře nejprve s vášnivou debatou okolo pravosti obou Rukopisů, dále pak s obsahem básně a v závěru se objevuje osobní hodnocení autora práce.

Obsah

1.
Diskuze okolo pravosti Rukopisů
2.
Báseň Libušin soud
3.
Závěrečné hodnocení

Úryvek

" Libušin soud, jak býval dříve celý Zelenohorský rukopis nazýván, je líčení sporu dvou pokrevních bratrů z rodu Klenovců, Chrudoše a Štaglava. Oba chtějí po smrti otce převzít celý majetek. Kněžna Libuše je požádána jejich sestrou o vynesení rozsudku. Ta svolává všechny významné vladyky, lechy a kmety, aby jí pomohli spravedlivě oba bratry rozsoudit. Ze závěrečného hlasování vyplývá, že oba bratři nemají dělit otcův majetek a hádat se mezi sebou, ale v míru a pokoji společně vládnout onomu dědictví. S tím ovšem nesouhlasil prvorozený Chrudoš a promluvil takto ke shromáždění:

”Běda ptákům, k nimž se zmije vkrade, běda mužům, jimiž žena vládne!
Muži jenom sluší mužům vlasti, prvorozený má právo dědit!”

Libuše po této pohaně vyzvala přítomné, aby si sami zvolili vladaře. Jeden z vladyků, Ratibor, vstal a pravil, že v Němcích právo hledat nelze, ale že v českých zemích vždy právo bylo a to od boha."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x457d3eb879358.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Libusin_soud_esej.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse