Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Lidská krev a její onemocnění

Lidská krev a její onemocnění

Kategorie: Biologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Frýdek-Místek

Charakteristika: Seminární práce z biologie se zabývá složením krve. Obsahuje obecné popisy krevních elementů, jejich funkci, vznik a průběh jejich omezeného života. Mezi tyto složky krve jsou v práci zahrnuta také onemocnění krve. U jednotlivých složek krve jsou popsány nemoci, které danou složku krve napadají nebo se v krvi tvoří nebo se přes ni šíří. U nemocí je také uvedeno, jak jim předcházet, případně jak je léčit.

Obsah

1.
Obecné vlastnosti krve
1.1.
Funkce krve
1.2.
Složení krve
2.
Krevní plazma
2.1.
Bílkoviny v krevní plazmě
2.1.1.
Albumin
2.1.2.
Globulin
2.1.3.
Fibrinogen
2.1.4.
Funkce plazmatických bílkovin
2.2.
Zbývající organické látky obsažené v krevní plazmě
2.3.
Anorganické látky v krevní plazmě
3.
Tvorba krevních tělísek
3.1.
Krvetvorné kmenové buňky
4.
Červené krvinky – erytrocyty
4.1.
Funkce erytrocytů
4.2.
Vznik červených krvinek – erytropoéza
4.3.
Membrána červených krvinek
4.4.
Hemolýza
4.5.
Zánik červených krvinek
4.6.
Sedimentace červených krvinek
5.
Hemoglobin
5.1.
Anemie
5.1.1.
Sideropenická anémie
5.1.2.
Perniciózní anémie
5.1.3.
Anémie u chronických chorob
5.1.4.
Aplastická anémie
5.2.
Deriváty hemoglobinu
5.2.1.
Oxyhemoglobin a deoxyhemoglobin
5.2.2.
Methemoglobin
5.2.3.
Karbonylhemoglobin
6.
Krevní destičky – trombocyty
6.1.
Vznik
6.2.
Funkce
6.3.
Zástava krvácení
6.3.1.
Reakce cév
6.3.2.
Činnost krevních destiček
6.3.3.
Srážení krve
6.4.
Hemofilie
6.5.
Trombocytopenie
6.6.
Trombocytóza
7.
Bílé krvinky – leukocyty
7.1.
Granulocyty
7.1.1.
Neutrofilní granulocyty
7.1.2.
Eosiofilní granulocyty
7.1.3.
Bazofilní granulocyty
7.2.
Agranulocyty
7.3.
Leukémie
7.3.1.
Akutní leukémie
7.3.2.
Chronické leukémie
8.
Krevní skupiny a Rh faktor
8.1.
Systém AB0
8.2.
Rh faktor
8.2.1.
Fetální erytroblastóza
9.
Závěr

Úryvek

"2.2 Bílkoviny v krevní plazmě
Bílkoviny tvoří většinu pevných látek v krevní plazmě. Plazmatické bílkoviny dělíme obvykle na albuminy, globuliny a fibrinogen, ale bylo zjištěno mnohem více druhů plazmatických bílkovin, které jsou řazeny mezi globuliny.

2.2.1 Albumin
Albumin tvoří 60% plazmatických bílkovin. Má důležitou funkci při přepravě nejrůznějších látek krví a napomáhá k udržování stálého vnitřního prostředí organismu. Vyskytuje se i v jiných tělních tekutinách (tkáňový a mozkomíšní mok).

2.2.2 Globulin
Zahrnuje do své skupiny velké množství proteinů. Má větší molekuly než albumin a jeho rozpustnost ve vodě je menší. Globuliny můžeme získat ze semen olejnin a luštěnin.

2.2.3 Fibrinogen
Fibrinogen je plazmatický protein, který je tvořen v játrech. Nachází se rozpuštěný v krevní plazmě a je nezbytný v procesu srážení krve.

2.2.4 Funkce plazmatických bílkovin
Funkce plazmatických bílkovin jsou velmi rozšířené:
1. Transportní funkce. Plazmatické bílkoviny transportují díky svému velkému povrchu řadu významných látek pro organismus. Mezi ně patří malé molekuly hormonů, minerálů, vitamínů, léků, různých barviv a tuků.
2. Udržují stálý objem krevní plasmy
3. Obraňují organismus proti infekci, jedním z druhů globulinu jsou imunoglobuliny, které jsou schopny v těle najít látky cizího původu a zneškodnit je.
4. Nutriční význam. Při různých okolnostech, jako třeba hladovění, dochází k odbourávání tělesných bílkovin, hlavně z krevní plazmy. Při odbourávání získává tělo aminokyseliny pro tvorbu životně důležitých proteinů.

2.3 Zbývající organické látky obsažené v krevní plazmě
Jedná se o malé organické látky v krevní plazmě, jejichž význam na vlastnosti krevní plazmy je zanedbatelný. Patří sem látky jako například dusíkaté nebílkovinné látky, aminokyseliny, močovina, amoniak, bilirubin, glukóza a mnoho dalších organických sloučenin.

2.4 Anorganické látky v krevní plazmě
Nejdůležitější kation je sodíkový ion. Nejdůležitějšími anionty jsou chloridové a hydrogenkarbonátové anionty (HCO3)-. Mezi další anorganické látky obsaženy v krevní plazmě patří draslík, vápník, hořčík, fosfor, železo, jód a měď.


3. Tvorba krevních tělísek
Krevní tělíska: krevní destičky a červené a bílé krvinky mají omezenou délku života a musí se neustále obnovovat. Životnost krevních buněk se může pohybovat mezi několika hodinami, týdny až měsíci. Aby byly udržovány jejich standardní počty a funkce, musí produkce být stejná jako smrt. Pro stálé produkování krevních buněk musí existovat speciální krvetvorné kmenové buňky, které jsou neustálým zdrojem. Úplné schéma krvetvorby je podrobně ukázáno na obrázku č.3 v kapitole 7 - Bílé krvinky.

3.1 Krvetvorné kmenové buňky
Základní buňka, ze které se formují všechny krevní tělíska, se nazývá multipotentní kmenová buňka, z níž může vzniknout až 8 navzájem odlišných krevních linií. Kmenové buňky nelze rozlišit od ostatních typů jaderných buněk nacházejících se v krvetvorné tkáni, jsou to primitivní buňky, které se nediferencují. Každá kmenová buňka má dvě základní vlastnosti. Má schopnost sebe obnovy, mitotickým dělením se vytvoří nová kmenová buňka. Každá kmenová buňka má schopnost se diferencovat do stádia kdy z ní vzniká nová krvinka nebo megakaryocyt, který se následně rozpadá a utváří se krevní destičky.
Díky této sebe reprodukci se s věkem organismu nijak nemění počet kmenových buněk a je tak vytvořena trvalá zásoba pro vytváření a diferencování krevních tělísek.
U člověka probíhá krvetvorba po celý život v kostní dřeni.


4. Červené krvinky - erytrocyty
Červené krvinky nebo-li erytrocyty jsou nejjednodušší, ale svou funkcí nejdokonalejší krevní buňky. Jsou výborně přizpůsobené své funkci, transportují mezi plicními alveolami a tkáněmi dýchací plyny. Erytrocyty jsou bezjaderné buňky, takže se již nemůžou dále dělit a rozmnožovat. Mají okrouhlý a z vrchu i ze spodu mají prohlubně, tzv. bikonkávní tvar, který má větší povrch než koule o 30%, což umožňuje lepší difuzi kyslíku. Mimo červené krvinky normální velikosti se objevují i krvinky menší a větší. Erytrocyty obsahují nejvíce železa ze všech buněk nacházející se v lidském těle a skládají se z 60% vody a 40% sušiny, z čehož sušina je tvořena z 95% hemoglobinem. Muži mají obecně více červených krvinek než ženy, průměrná hodnota u mužů se pohybuje okolo 4,8x1012, kdežto u žen se průměrná hodnota pohybuje okolo 4,3x1012 krvinek na litr krve. Počet erytrocytů je téměř neměnná hodnota u dospělého člověka, jejich počet se ale může měnit. Na příklad při pobytu ve vysokých nadmořských výškách, kdy je tlak nižší dochází k jejich navýšení, vyšší počet červených krvinek se vyskytuje u novorozenců či těžce pracujících lidí, obecně výšení erytrocytů způsobuje nedostatek kyslíku."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky, které zabírají cca 2 stránky v dokumentu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28073
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse