Lidské potřebyKategorie: Ošetřovatelství

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií, Plzeň

Charakteristika: Práce se zaměřuje na lidské potřeby. Popisuje faktory a dělení potřeb.

Obsah

1.
Faktory
2.
Dělení potřeb

Úryvek

"Lidské potřeby

-řeší se nedostatek nebo nadbytek, plní se individuálně
-realizuje se pomocí ošetřovatelského procesu
-systematické hodnocení a plánované uspokojování potřeb zdravého i nemocného člověka

Ošetřovatelství:
-holistické pojetí-na všechny potřeby pohlížet jako na celek
-směřujeme k obnovení homeostázy

Faktory ovlivňující uspokojování potřeb:
1. základní obecné -pohlaví, věk, psychické vlastnosti, tělesné dispozice
2. individuální osobnostní -vzdělání a výchova, rodinný stav, ekonomická úroveň
3. společenské -celkový životní standard
4. patologické stavy -imobilizace, bolest, p. komunikace, horečka, šok, hypoxie

Hierarchie potřeb -A. Maslow – pyramida potřeb: seberealizace
potřeba úcty
potřeba lásky
potřeba bezpečí a jistoty
fyziologické potřeby ---->poslední dvě jsou potřeby nižší

-potřeby řazeny dle každého jedince
-neuspokojení nižších potřeb převládá nad neuspokojením vyšších potřeb
-seberealizující jedinec je všeobecně uspokojen a duševně zdráv
-časté frustrace potřeb v dětství determinuje trvalé osobnostní rysy jedince
-vyšší potřeby se objevují později
-u novorozence-fyziologické potřeby, bezpečí
-mladší děti -bezpečí, láska, sounáležitost
-straší děti- bezpečí, láska, sounáležitost, uznání
-adolescence -seberealizace
-čím vyšší potřeba, tím méně důležitá pro přežití
-příznivé prostředí -lepší uspokojování vyšších potřeb
-jedinci, kteří mají uspokojeny oba druhy potřeb, si více cení potřeb vyšších

Dělení potřeb u nemocných
Potřeby- 1. Které se nemocí nemění -fyziologické
2. Které se nemocí modifikovaly -dietní strava
3. Které nemocí vznikly -pomoc, léky, pomůcky"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54ff0fe06bc9c.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Lidske_potreby.doc (27 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse