Seminarky.cz > Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni

Ulice: Univerzitní 2732/8

Město: Plzeň

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Aristoteles: Politika - reflexe knihy

Práce je krátkou vlastní reflexí na Aristotelovu Politiku. Některé vybrané pasáže jsou podrobeny hlubší úvaze a srovnání s dnešní dobou. V závěru nech... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

1279x

Kadeřnictví Krasomila - podnikatelský plán

Podnikatelský plán se zabývá zřízením kadeřnictví. Obsahuje informace týkající se volby právní formy společnosti a provádí marketingovou analýzu trhu,... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Podnikatelský záměr

358x

Sledování elektrostatických polí v elektrolytické vaně - fyzikální protokol

Tato práce obsahuje protokol z fyzikálního praktika. Zabývá se sledováním elektrostatických polí v elektrolytické vaně. Vysvětluje, kdy je třeba znát ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Fyzika

336x

Aktivní zahraniční cestovní ruch - incoming

... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Cestovní ruch - lokality

332x

Jednání se zákazníkem

Psychologie prodeje a jednání se zákazníkem. Umění prodávat. Jak by měl vypadat ideální obchodník.
Fáze prodeje - popis jednotlivých fází, komu... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Komunikace

325x

Konflikty na pracovišti

Práce definuje konflikt, zabývá se jeho úrovněmi a složkami. Popisuje jednotlivá stádia vývoje a řešení konfliktů. Charakterizuje mobbing jako problem... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Psychologie

279x

Motivace zaměstnanců

Práce detailně popisuje téma motivace zaměstnanců. Je rozdělena na dvě část- část teoretickou a část praktickou. V teoretické části rozebírá teorii mo... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Absolventské práce

Kategorie: Marketing


234x

Vliv reklamy a její etika - esej

Esej se věnuje zamyšlení nad etikou a vlivem reklamy na člověka v dnešní společnosti. Vyjmenovává negativní vliv na jednotlivce, které mohou ovlivňova... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Eseje

Kategorie: Propagace

229x

Management - plánování

V této seminární práci je analyzováno celkové plánování podniku, kde je ze začátku teoretický základ a posléze krátký příklad z praxe. Tato seminární ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Management

223x

Personální management

Práce se formou podrobných výpisků věnuje jednotlivým oblastem personálního managementu - strategii rozvoje lidských zdrojů, personálnímu plánování, J... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Zápisky z přednášek

Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů

203x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]