Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Lidský kapitál

Lidský kapitál


Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Andragogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápočtová práce byla napsána do předmětu andragogika na téma lidský kapitál. V úvodu je termín lidský kapitál vysvětlen. Dále se autor věnuje způsobům jeho měření, kapitálu společenskému a kapitálu organizačnímu. V závěru pak uvádí jednotlivé teorie lidského kapitálu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Pracovníci jako jmění (kapitál)
3.
Měření lidského kapitálu
4.
Společenský kapitál
5.
Organizační kapitál
6.
Teorie lidského kapitálu a postupy v oblasti lidských zdrojů
7.
Závěr

Úryvek

„I. PRACOVNÍCI JAKO JMĚNÍ (KAPITÁL)

pracovníci by měli být považování za pasivní jmění, které lze koupit, prodat a nahradit podle rozmaru jeho vlastníků,
názor, že podniky vlastní lidské jmění stejně jako stroje, není z principu přijatelný a v praxi použitelný; poškozuje lidi tím, že je zařazuje do stejné kategorie jako provozovnu a její vybavení,
žádný systém „účetnictví lidského jmění“ ještě neuspěl vytvořit přesvědčivou metodu přiřazování finančního hodnoty lidským zdrojům

II. MĚŘENÍ LIDSKÉHO KAPITÁLU

cíl – kvantifikovat ekonomickou hodnotu lidí pro organizaci, jak účinně organizace využívají svůj lidský kapitál a odhadnout či ocenit hodnotu budoucí příležitostí k výdělku,
ve své základní modelové formě se modely účetnictví lidských zdrojů pokoušejí vypočítat příspěvek, který lidské jmění přináší firmám kapitalizací mzdových výdajů,
klíčové faktory = soulad – měří, zda je řízení lidských zdrojů ve shodě s celkovými cíli podniku,
náklady – měří současné skutečné náklady na lidské zdroje, vč. nákladů získávání, mzdových a za personální práci,
hodnota – odhaduje hodnotu výsledků, které lidské zdroje přinášejí,
kritické lidské dimenze – struktura, postupy, rozhodování, tok informací a odměna.

Zájem o lidský kapitál by neměl odvádět pozornost od jiných stránek intelektuálního kapitálu, které se týkají rozvoje a osvojování si znalostí, které má lidský kapitál dané organizace.“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43b1ac36b39d6.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Lidsky_kapital.doc (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse