Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Lipníky: moje rodná obec - slovensky

Lipníky: moje rodná obec - slovensky

Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Slovensky psaná práce seznamuje s historií a současností slovenské obce Lipníky. Nejprve jsou podány základní informace o obci od její polohy po společenský život. Dále je popsán erb obce Lipníky a zmíněny významné momenty z její historie. Prostor má poté místní naučná stezka a nakonec je zmapována současná situace obce. Práci doprovází rozsáhlá fotografická příloha.

Obsah

1.
Základní informace
1.1.
Poloha obec
1.2.
Charakteristika zástavby
1.3.
Infrastruktura obce
1.4.
Kultura, sport
2.
Erb obce Lipníky
3.
Z historie obce Lipníky a významná místa
4.
Lesní naučná stezka „Tajch“
4.1.
Lokalizace
4.2.
Cíl naučné stezky
5.
Současnost naší obce
6.
Obrazová příloha

Úryvek

"LIPNÍKY – MOJA RODNÁ OBEC

Obec Lipníky s časťami Taľka a Podhrabina je jednou z najmladších obcí na Slovensku, aj napriek tomu, že história jej častí siaha do 14. a 15. storočia. Obe boli založené na zákupnom práve. Lipníky v minulosti ako osada patrili k obci Šarišská Poruba, kde môžeme nájsť z roku 1410 prvú zmienku o nej. Obec Lipníky bola schválená za samostatnú uznesením rady Okresného národného výboru v Prešove 28. augusta 1990.
Poloha obce: obec Lipníky sa nachádza na juhozápadnom okraji Beskydského predhoria. Leží v malebnom údolí potoka ústiaceho do Ladzianky, v nadmorskej výške 300 m. Zo severovýchodnej strany ju obkolesujú nízke kopce – výbežky Hanušovskej pahorkatiny: Mravčie (365,2 m. n. m.), Zadný Petič (342,9) a Dubník (357,5). Z južnej strany sa v pozadí obce vypínajú hrebene Slanských vrchov, ktoré poskytujú veľa možností na rozvoj turistiky. Takmer po okraj dediny siaha chrbát jedného z nich – Chrbát Kráľovčíka (448,8). Od mesta Prešov je obec vzdialená 15 km a je na neho napojená železničnou traťou i štátnou cestou č. 18. Železničná stanica, v grafikone je vedená pod názvom Nemcovce. Susednými obcami Lipník sú: Nemcovce, Šarišská Poruba, Lada a Chmeľov. Prirodzenou hranicou, ktorá delí obec, ba i celý Prešovský kraj od okresu Vranov nad Topľou je sedlo Petič. Pod jeho povrchom vedie 500 metrov dlhý železničný tunel. Za Petičom v smere na východ vedľa hlavnej cesty vo vzdialenosti dvoch kilometrov sa nachádza osada Podlipníky. Tá patrí do okresu Vranov nad Topľou. (Obrazová príloha, fotografia 9)
Charakteristika zástavby: Obec má asymetrický tvar. Časť domov sa rozprestiera vedľa hlavnej cesty vedúcej z Prešova. Charakter radovej zástavby má ulica na Lanoch (Vagašská), zbudovaná v druhej polovici 20. storočia. Najstaršia časť obce – Taľka sa nachádza za železničnou traťou. Leží na južnom svahu pahorku Mravčie. Ďalšia časť – Podhrabina je od centra obce vzdialená cca 2 km a rozprestiera sa po ľavej strane cesty č. 73 – Lipníky – Giraltovce. Najstaršie domy sú v časti Lipníky dom č. 43, ktorého súčasťou je „Vojtaškova“ voziareň. Ten je evidovaný už v sčítacom hárku z roku 1869.
V časti Taľka najstaršou budovou je veľký podpivničený „sypanec“ (sýpka na obilie), stojací na malej vyvýšenine nad osadou, postavený v roku 1835. Stojí tam ešte aj väčšia časť želiarskeho domu, evidovaného taktiež v roku 1869. (Obrazová príloha, fotografie 5, 6, 7)
Prirodzeným stredom obce je priestor medzi budovou nákupného strediska a križovatkou hlavnej cesty s pôvodnou (starou) cestou, spájajúcou bývalé osady Lipníky a Taľku s Miroľou. V strede obce sa nachádza poschodová budova Obecného úradu. Zo starej cesty, ktorej pokračovaním je Vagašská ulica, ide vedľajšia (tvrdá) cesta k futbalovému ihrisku, ďalej ku kameňolomu Borovník s odbočkou ku Zlatej studni a pod Širokú Stráň. Ku kostolu a cintorínu zo stredu obce sa chodí po novom moste, postavenom v roku 2005.
Infraštruktúra obce: V obci Lipníky je v súčasnosti 115 rodinných domov s počtom 468 obyvateľov. Celá obec je elektrifikovaná a od roku 1973 funguje v nej verejné osvetlenie. Prevažná časť domov je napojená na verejný zdroj pitnej vody. V roku 1996 bol do obce zavedený plyn. Na jeho prívod je v súčasnosti napojených 95 domácností.
Obec vznikla spojením osád Lipníky, Taľka a Podhrabina do jedného sídelného celku. Jej kataster vznikol v roku 1992 vyčlenením z katastra obcí – Nemcovce, Šarišská Poruba a Chmeľov. Každá z osád má svoju históriu. Lipníky pôvodne existovali ako osada Šarišskej Poruby. K obci Nemcovce boli pričlenené až v roku 1971.
Kultúra, šport: V obci už v minulosti pulzoval bohatý spoločenský život. Okrem príležitostných zábav mladí ľudia z oboch osád robili estrády, hrávali ochotnícke divadlo, chlapci futbal. V sezóne 2006/2007 postúpili do I. triedy okresnej súťaže. Bohatú činnosť vyvíjal a aj dnes vyvíja hasičský zbor."

Poznámka

Součástí práce je rozsáhlá obrazová příloha, čistý text činí cca 5,5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27177
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse