Lisabonská strategie


Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: .

Obsah

Do r. 2010 proměnit EU v nejkonkurenceschopnější ekonomiku světa - znalostně orientovanou, schopnou dosahovat udržitelného růstu, nabízející více kvalitních pracovních míst, umožňující dosahovat sociálního konsensu. Priority pro rok 2004 - zvýšit investice do znalostí a sítí, posilovat konkurenceschopnost evropské ekonomiky, vytvořit program na podporu aktivního stárnutí. Priority oblasti výzkumu. Tématické okruhy 6. rámcového programu - věda o životě, genomika a biotechnologie pro zdraví, technologie informační společnosti, nanotechnologie a nanovědy, multifunkční materiály, aeronautika a kosmický prostor, kvalita potravin a jejich bezpečnost, udržitelný rozvoj, globální změny a ekosystémy, občané a vládnutí ve znalostní společnosti. Principy financování.

Úryvek

.

Poznámka

Přednáškový materiál z předmětu hospodářská politika EU.

MS PowerPoint (*.ppt).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43e658620416a.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Lisabon.ppt (68 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse