Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Literární směry od konce 19. do 20. století

Literární směry od konce 19. do 20. století


Kategorie: Literatura

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Kusá práce nabízí přehled směrů na přelomu 19. a 20. století. Do tabulky autor každý směr stručně charakterizuje a uvádí výčet světových a českých zástupců daného literárního období.

Obsah

1.
Impresionismus
2.
Symbolismus
3.
Dekadence
4.
Civilismus
5.
Kubismus
6.
Futurismus
7.
Dadaismus
8.
Surrealismus
9.
Expresionismus
10.Poetismus
11.
Socialistický realismus
12.
Existencionalismus
13.
Neorealismus
14.
Postmodernismus

Úryvek

"Impresionismus
vznik v malířství, později hudba a div.
snaha o zachycení momentální nálady
dílo působí na všechyn city
jedinečný neopakovatelný pomíjvivý stav
v dramatech - zdůraznění lyrických prvků
spojení více symbolů => mnohovýznam. d.
Autoři Paul Verlaine
svět Andre Gide
Marcel Proust
Anton Pavlovič Čechov
Rainer Maria Rilke
Autoři Franz Kafka
Česko Antonín Sova
Karel Hlaváček
Fráňa Šrámek

Symbolismus
vznikl ve Francii
vychází z představ snů v podvědomí
symbol zastupuje konkrétní věc abstraktní
poezie je psána volným veršem
důraz na hudebnost verše
Paul Verlaine
Arthur Rimbaud
Charles Baudelaire
Alexandr Blok
Henrik Ibsen
Otokar Březina
Karel Hlaváček
Antonín Sova
Viktor Dyk

Dekadence
opovrhování společností (vymynění se uměním)
zaměření se na vlastní nitro
mystika, únik do nereálných světů
touha po odlišnosti
hledání krásy a ošklivosti
individualismus
tabuizovaná témata: sex, drogy, satan…
Oscar Wilde
Paul Verlaine
Arthur Rimbaud
Heinrich Mann
Jiří Karásek ze Lvovic
Stanislav Kostka Neumann
Karel Hlaváček"

Poznámka

Práce je ve formátu Adobe Acrobat (*pdf). Práce obsahuje pravopisné chyby. Práce je psaná formou kusých hesel.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d5e87e057e22.zip (243 kB)
Nezabalený formát:
Literarni_smery_19_a_20_stoleti.pdf (271 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse