Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Literatura antického Řecka - maturitní otázka

Literatura antického Řecka - maturitní otázkaKategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní, Praha 8

Charakteristika: Maturitní otázka z literatury za zabývá literaturou antického Řecka. Sleduje vývoj samotného státu a poté se zaměřuje na eposy, lyriku a naučnou prózu. Nechybí rovněž zástupci filozofie, řečnictví, dějepisectví a gramatiky. Krátce je zmíněna i řecká próza.

Obsah

1.
Rozebrání výrazu antika
2.
Literární vývoj starověkého Řecka
3.
Starořecké eposy
4.
Jambická poezie
5.
Sólová lyrika
6.
Sborová lyrika
7.
Bajka
8.
Pozdní řecká poezie
9.
Nauková próza
10.
Filozofie
11.
Řečnictví
12.
Dějepisectví
13.
Gramatika
14.
Řecká próza - satira

Úryvek

"Antika (Antiqius - starý, starobylý)
Antika je pro své kulturní bohatství nejpodrobněji studovaným obdobím starověku.
Řekové byli tvůrci hláskového písma, půvabné, zlidštěné mytologie a uměleckého odkazu výtvarného i literárního. Kromě krásné mytologie přinesli i filozofické myšlení, které se stalo nezávislé na náboženských představách. K největším centrům antické kultury patřila mimo Athény a Řím i maloasijská města Pergamon a Milétos, známá filozofickými školami, nebo egyptská Alexandrie s proslulou knihovnou.
Řecké antické dějiny řadíme do čtyř období: 1) archaické období (8-6. stol. př.n.l.) 2) atické období (5-4 stol.př.n.l.) 3) helénistické období ( do r. 33 př.n.l.) 4) římské období
Antická mytologie
Celou antiku duchovně sjednotila mytologie, doplnila starověkou představu o světě, jeho vzniku a řádu. Hierarchie božského Olympu připomínala hierarchii řecké společnosti. Řecké bájesloví, spolu s plejádou bohů, titánů a lidských hrdinů převzali Římané, jen jim dali jiná jména. Z počátečního chaosu se zrodila Gaia (Země) a Uran (Nebe), ti zplodili Krona a Reu, kteří dali život druhé generaci bohů, kteří už vládli světu. Zeus (nejvyšší bůh) jeho manželka Hera (ochraňovala manželství). Hefaistos (bůh ohně a kovářství), Prométheus (bůh vodstva), Démétér (bohyně plodů), Hestia (bohyně rodinné pohody), Áres (bůh války), Artemis (bohyně lovu), Apollón (bůh slunce), Afrodité (bohyně lásky a krásy), Eros, Pallas Athéna (bohyně moudrosti), Dionýsos (bůh vína a veselí). Bohům byly přisuzovány lidské vlastnosti, sami se stali mnohdy obětí vlastních nedostatků, vášní a neřestí.
Literární vývoj starověkého Řecka
Z nejstaršího období řecké civilizace mnoho písemných památek nezůstalo.
V 8. století př.n.l. vstoupili Řekové do období archaického a úroveň jejich kultury se výrazně zvýšila. Začali používat nové fénické písmo, které zdokonalili a upravili do podoby vlastní hláskové abecedy.
Starořecké eposy
V archaickém období byl nejvíce psán epos, jehož ustálenou formu Řekové přijali především z blízké Mezopotámie.
Řekové milovali především epos hrdinský , který zpravidla líčil statečnost mytických bojovníků při válečných výpravách. Náboženské a filozofické látky o vzniku světa a zrození bohů zajímaly zase autory eposu didaktického.
HOMÉR - neví se přesně kdy žil ani odkud pochází, svá díla psal hexametrem (šestistopé verše charakteristické pro řeckou a latinskou epiku), napsal dvě světoznámá epická díla: Ílias - je přímo spjata s dobýváním města Tróje, z desetiletého obléhaní Tróje je zde zachycen jen malý kousek na jejímž počátku byla odvetná výprava za únos krásné Heleny, manželky spartského krále Menelaa, řecký bojovník Achilles trucuje kvůli sporům s velitelem vojsk Agamemnonem do té doby než je zabit jeho přítel Patrokles"

Poznámka

Důležité pojmy jsou zvýrazněny tučně.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50bf8c8763cf0.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Literatura_antickeho_Recka_MO.doc (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse