Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Literatura doby husitské a Mistr Jan Hus - maturitní otázka

Literatura doby husitské a Mistr Jan Hus - maturitní otázka


Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje formou výpisků dobovou situaci předhusitskou, husitskou a polipanskou. Charakterizuje tvorbu a věnuje se jednotlivým autorům a žánrům.

Obsah

1.
Husovi předchůdci
2.
Jan Hus
2.1
Hus - kritik církve
2.2
Hus - vlastenec
2.3
Hus a pravopis
2.4
Hus - zásluhy o rozvoj lidového zpěvu
3.
Přehled literatury doby husitské
3.1
Spisy náboženské
3.2
Spisy historické
3.
3 Husitská píseň
3.4
Husitská poezie
4.
Literatura doby polipanské

Úryvek

“3) Přehled literatury doby husitské
Husova smrt nepřímo podnítila husitské revoluční hnutí (HRH) v českých zemích v letech 1419-1434 (bitva u Lipan). V tomto období se zvýšil zájem o literaturu, dokončila se laicizace literatury, latina ztrácí své výsadní postavení, je kritizována pro svoji nesrozumitelnost. Čeština proniká do škol, do úřadů, do náboženství, stává se diplomatickým jazykem. Mezi lidové vrstvy se rozšířila také znalost bible, kterou čtou i ženy a říkalo se, že husitská žena zná bibli lépe než latinský kněz.
1. Spisy náboženské
- psal mistr Jakoubek ze Stříbra, byl pokračovatelem Jana Husa a kázal
v Betlémské kapli
- Jeroným Pražský - 1416 upálen jako kacíř
2. Spisy historické
Husitská kronika, která zachycuje události od 1414-1421
Píseň o vítězství u Domažlic - autor Vavřinec z Březové, psána latinsky
Kronika česká - Piccolomini (papež Pius II.), má silné protihusitské zaměření
Vojenský řád - J. Žižka z Trocnova, popisuje taktiku husitů, jejich kázeň,
způsob dělení kořisti
3. Husitská píseň
Jistebnický kancionál - sborník, ve kterém písně měly vysokou uměleckou úroveň.
Je zde nejznámější píseň Husitů - Ktož sú boží bojovníci.
4. Husitská poezie
- 1420 - vznik, námět - boje husitů a křižáků
- nejlepší skladby najdeme v Budyšínském rukopise - skladba Žaloba Koruny
české, Prorok (domluva) Koruny české ku pánom českým, Hádání Prahy
s Kutnou Horou - alegorie (jinotaj) - Praha je představována krásnou ženou, která obhajuje husitské myšlenky a Kutná Hora je šeredná babice, která stojí na straně křižáků. Spor končí vítězstvím Prahy."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47bc633f12b1f.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Husitstvi_Jan_Hus.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse